Ministerstwo Finansów podsumowało prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego

liczenie na kalkulatorze
Ministerstwo Finansów, w informacji towarzyszącej opublikowaniu podsumowania, napisało m. in., że podejmie działania na rzecz rozpowszechnienia informacji o możliwościach zdobywania kwalifikacji wolnorynkowych z zakresu rachunkowości jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji. 
[fot. Canva]

Z raportu wynika, że zdaniem uczestników tych prekonsultacji nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania zawodu księgowego. Rozbieżności zdań dotyczyły także zakresu czynności, które miałyby podlegać regulacji. Uczestnicy prekonsultacji zauważyli, że na część postulatów czy zidentyfikowanych problemów może odpowiadać ZSK.

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dostępne są następujące kwalifikacje wolnorynkowe dotyczące księgowości:

>>> informacja Ministerstwa Finansów towarzysząca opublikowaniu podsumowania z prekonsultacji dotyczących rozwoju zawodu księgowego

#FunduszeUE 

Facebook
Twitter
LinkedIn