Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO) jest narzędziem wspierającym pracodawców i pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie rozwoju kompetencji. Stanowi uporządkowany zbiór kompetencji odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora.

Continue Reading Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami

Sectoral Qualifications Framework for the Mining Sector (SQFM)

The Sectoral Qualifications Framework for the Mining Sector is a tool to support mining industry employers and employees in developing professional competence. It is a structured set of competences associated with the main areas of work and business activity in the sector.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for the Mining Sector (SQFM)

Sectoral Qualifications Framework for Trade (SQFT)

The Sectoral Qualifications Framework for Trade is a tool to support employers and employees of the trade sector in developing competences. Its aim is to improve human resources processes in companies and to help employees independently determine their career and learning pathways.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for Trade (SQFT)

Sectoral Qualifications Framework for the Chemical Industry (SQF Chem)

The Sectoral Qualifications Framework for the Chemical Industry is a tool to support chemical sector employers and employees in developing competences. Its aim is to improve human resource processes in companies and to help employees independently determine their career and learning pathways. It can also be a useful tool for education and training institutions.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for the Chemical Industry (SQF Chem)

Sectoral Qualifications Framework for the Automotive Sector (SQF Auto)

The Sectoral Qualifications Framework for the Automotive Sector is a tool to support automotive industry employers and employees in developing competences. Its aim is to improve human resource processes in companies and to help employees independently determine their career and learning pathways. It can also be a useful tool for education and training institutions.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for the Automotive Sector (SQF Auto)

Sectoral Qualifications Framework for Public Health (SQF PH)

This publication presents the process of developing the proposed Sectoral Qualifications Framework for Public Health (SQF PH), commissioned by the Educational Research Institute to the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, in cooperation with a group of experts and extensive consultations in the sector.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for Public Health (SQF PH)

Sectoral Qualifications Framework for the Energy Industry (SQFE)

The Sectoral Qualifications Framework for the Energy Industry (SQFE) is a tool to support competence development for employers and employees in the energy sector. It is a structured set of competences representing the main areas of work and business activity in the sector.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for the Energy Industry (SQFE)

Sectoral Qualifications Framework For Agriculture (SQF AG)

The Sectoral Qualifications Framework for Agriculture is a tool to support professional development and skills acquisition in the agricultural sector. It can be used, regardless of the type of production specialisation, by family farmers as well as by the owners and employees of large agricultural entities.

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework For Agriculture (SQF AG)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki (SRKT)

SRKT porządkuje kwalifikacje na rynku pracy związanym z turystyką, opisuje kompetencje wymagane od pracowników zatrudnionych w tym sektorze (w hotelarstwie, gastronomii, organizacji i sprzedaży imprez turystycznych, pośrednictwie turystycznym, pilotażu wycieczek,…

Continue Reading Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki (SRKT)

Sectoral Qualifications Framework for Telecommunications (SQF TELE)

This publication presents information on the development of the sectoral qualifications framework for the telecommunications industry, carried out as part of a pilot project in 2013−2015. Download publication (PDF, 2…

Continue Reading Sectoral Qualifications Framework for Telecommunications (SQF TELE)

The Sectoral Qualifications Framework for Sport (SQFS)

The Sectoral Qualifications Framework for Sport (SQFS) is the industry’s interpretation of the Polish Qualifications Framework (PQF), a tool that organises all qualifications (diplomas, certificates) existing in Poland, acquired in various ways and different places, to eight competence levels, and at the same time allows qualifications to be compared to those existing across Europe.

Continue Reading The Sectoral Qualifications Framework for Sport (SQFS)
Close Menu
X
Skip to content