Wstępne konsultacje rynkowe SRK dla branży cyberbezpieczeństwa

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych dot. "Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce".

Sektorowa Rama Kwalifikacji to narzędzie służące porównywaniu kwalifikacji w danym sektorze oraz stanowi rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dlatego IBE zaprasza podmioty do uczestnictwa w konsultacjach. Więcej informacji formalnych oraz ogłoszenie można znaleźć tutaj.

SRK dla najważniejszych branż w Polsce

Przy udziale ekspertów IBE, którzy czuwają nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, opracowano już 17 projektów sektorowych ram. Poniżej zamieszczamy listę SRK oraz linki do publikacji do pobrania. 

Obecnie opracowywany jest projekt ramy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Rezultaty tego przedsięwzięcia, podobnie jak poprzednio opracowanych sektorowych ram kwalifikacji, zostaną wykorzystane w pracach nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Zapraszamy również do zapoznania się z wszystkimi publikacjami ZSK, w tym Sektorowymi Ramami Kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn