Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji  w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

W prace nad ramami angażowane są organizacje branżowe i przedstawicieli firm z poszczególnych sektorów. Wypracowany w takim gronie projekt jest następnie konsultowany w szerokim środowisku branżowym, które ostatecznie weryfikuje zgodność zapisów SRK z faktycznymi potrzebami sektora. Przedstawiciele branży są więc jednocześnie twórcami i adresatami rozwiązań zawartych w ramie.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji – korzyści

Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców.

Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.

Metodę wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztownych pomyłek kadrowych.

Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.

Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.

Skuteczną odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

Publikacje Sektorowe Ramy Kwalifikacji.

SRK-Komunikacja-Marketingowa-1
2023

polski
angielski
srkGO
2022

english
SRK dla Gospodarki Odpadami
2022

polski
angielski
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Górnictwa-EN
2021

polish
english
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Handlu_en-internet
2020

polish
english
SRK-dla-przemysłu-chemicznego-EN-internet
2020

polish
english
SRK-Moto-EN
2020

polish
english
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-dla-Zdrowia-Publicznego-EN
2020

polish
english
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Energetyka-EN
2020

polish
english
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Rolnictwo-EN_online_ost
2020

polish
english
Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Nieruchomosci-EN
2020

polish
english
okładka publikacji Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora turystyki
2018

polski
angielski
SQF-TOURISM
2018

polish
english
SQF-bankowosc-eng-internet
2018

polish
english
SQF-for-the-fashion-industry
2018

polish
english
SQFC_internet
2017

polish
english
SQF-Developmet-Services-internet_finalny
2017

polish
english
SQF-tele_internet_FIN2
2017

polish
english
SRKS_ENG_FIN_internet
2015

polish
english
Facebook
Twitter
LinkedIn