Jak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ)wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Za swoją działalność podmioty zewnętrznego zapewniania jakości pobierają wynagrodzenie.

Czytaj dalejJak zostać podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości

Jak zgłosić kwalifikację do systemu

Kwalifikacja rynkowa może zostać włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na wniosek podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Może być to np. firma handlowa, organizacja skupiająca przedsiębiorców z danej branży, zrzeszenie producentów, czy stowarzyszenie firm szkoleniowych.

Czytaj dalejJak zgłosić kwalifikację do systemu

Jak zostać instytucją certyfikującą

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

Czytaj dalejJak zostać instytucją certyfikującą

Branża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia możliwość rozwijania zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji w taki sposób, aby uwzględniały specyfikę danej branży. Służą do tego Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK), które stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze.

Czytaj dalejBranża dla branży, czyli Sektorowe Ramy Kwalifikacji