Co zyskujesz jako pracodawca

Zintegrowany System Kwalifikacji powstaje w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy i w założeniu ma przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:

Wsparcie przy rekrutacji – wprowadzenie wiarygodnych certyfikatów, co ułatwi ocenę kompetencji kandydatów do pracy i zmniejszy ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji.

 

Możliwość stworzenia czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w sektorze.

 

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i zagranicą dzięki ujednoliceniu systemu kwalifikacji z podobnymi systemami w innych krajach europejskich.

 

Sprawniejsze planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji dzięki możliwości łatwego identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku.

 

Pomoc w zakresie doskonalenia systemu awansowania, określania poziomu wynagrodzeń oraz w trafnym doborze wartościowych szkoleń dla pracowników.

 

Możliwość tworzenia i włączania do systemu nowych kwalifikacji „szytych na miarę”, czyli dostosowanych do potrzeb pracodawcy, danej branży i lokalnego rynku pracy.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn