Rozwiązania dla Twojej branży

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki muszą nieustannie śledzić najnowsze rynkowe trendy i dbać o odpowiedni poziom kwalifikacji swojej kadry. Tylko w ten sposób mogą utrzymać swoją konkurencyjność i nie zostać w tyle za resztą branży.

Skąd jednak wziąć specjalistów, jeżeli na rynku istnieje kompetencyjna luka? Jak bezpiecznie planować rozwój firmy tak, aby po zainwestowaniu znaczących nakładów czasu i pieniędzy nie stanąć przed problemem braku fachowców, od których zależy przecież powodzenie naszych planów?

System przyjazny przedsiębiorcom

Dzięki ZSK przedsiębiorcy zdobędą narzędzia do oceny kompetencji kandydatów do pracy w swojej firmie, łatwiej dobiorą odpowiednie szkolenia dla pracowników, a także zwiększą swoją konkurencyjność w postępowaniach przetargowych za granicą.

To jednak nie wszystko: przedsiębiorcy, angażując się w powstawanie systemu, mogą mieć realny wpływ na jego kształt − m.in. tworząc standardy efektywnej rekrutacji, z których sami będą mogli skorzystać, czy inicjując dyskusję w obrębie danej branży na temat jej aktualnych potrzeb.

Jak włączyć się w proces powstawania systemu

W powstawanie systemu można zaangażować się poprzez:

  • Zgłaszanie do systemu i opisywanie konkretnych kwalifikacji rynkowych ściśle dopasowanych do potrzeb rynku i branży.
  • Wzięcie udziału w konsultacjach środowiskowych, podczas których środowisko branżowe jest informowane o rozpoczęciu prac nad daną kwalifikacją i może ją zaopiniować.
  • Pełnienie funkcji specjalisty lub eksperta, którzy opiniują i opisują kwalifikacje rynkowe, tworząc schemat jakości kwalifikacji w danym sektorze gospodarki.
  • Opracowanie Sektorowych Ram, które umożliwiają rozwijanie zapisów Polskiej Ramy Kwalifikacji z uwzględnieniem specyfiki danej branży i pomagają zidentyfikować luki kompetencyjne.

ZOBACZ WIĘCEJ
Opisywanie Kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/opisywanie-kwalifikacji/

Zgłaszanie kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-wlaczyc-kwalifikacje-do-systemu/

Instytucje certyfikujące

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-zostac-instytucja-certyfikujaca-2/

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-zostac-podmiotem-zewnetrznym-zarzadzania-jakoscia/

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

https://kwalifikacje.edu.pl/czym-sa-sektorowe-ramy-kwalifikacji-2/

Korzyści dla przedsiębiorców

https://kwalifikacje.edu.pl/co-zyskujesz-jako-pracodawca/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn