KOMPETENCJE KADRY IC

Zajmowanie się walidacją wymaga określonych kompetencji. Posiadanie ich przez osoby zaangażowane w działania jest ważne dla jakości nadawania kwalifikacji. 

Jakie kompetencje powinny mieć osoby zaangażowane w prowadzenie walidacji efektów uczenia się? O czym warto pamiętać, budując sieć pracowników lub współpracowników? Jakie role, zadania, kompetencje warto wziąć pod uwagę?

Przygotowaliśmy materiały, które mogą pomóc instytucjom certyfikującym (IC) w odpowiedzi na te pytania. Opisaliśmy kompetencje związane z planowaniem, organizacją oraz prowadzeniem walidacji. Pominęliśmy wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia zawodowego wynikające ze specyfiki kwalifikacji, ponieważ są one najczęściej zawarte w opisie danej kwalifikacji rynkowej.

W poniższych opisach znajdują się kompetencje:

  • ogólne, które warto mieć, niezależnie od roli w planowaniu, organizowaniu czy prowadzeniu walidacji, np. komunikowanie się;
  • specyficzne, szczególnie pomocne przy wykonywaniu konkretnych zadań, np. weryfikacji efektów uczenia się, prowadzenia doradztwa.

Ogólne informacje o osobach zaangażowanych w walidację

ASESOR WALIDACYJNY

Osoba zajmująca się weryfikacją efektów uczenia się. Przykładowe zadania asesora:

PDF 226 KB

DORADCA WALIDACYJNY

Osoba zajmująca się wsparciem osób zainteresowanych przystąpieniem do walidacji lub ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się. Przykładowe zadania doradcy walidacyjnego:

PDF 230 KB

KOORDYNATOR WALIDACJI IC

Osoba zajmująca się organizacją i prawidłowym przebiegiem walidacji w IC. Przykładowe zadania koordynatora:

PDF 228 KB

Jakie korzyści płyną z opracowania i korzystania z opisów kompetencji osób zaangażowanych w walidację w instytucji? Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  • pomagają w identyfikowaniu i porządkowaniu kompetencji oraz potencjału pracowników oraz w rekrutacji i planowaniu rozwoju pracowników;
  • służą do mapowania kompetencji istotnych do realizacji celów IC, zaplanowanych zadań i uzyskania oczekiwanych korzyści osób lub zespołu osób;
  • pomagają w określaniu wymagań kompetencyjnych dla osób prowadzących (a także planujących i organizujących) walidację efektów uczenia się w instytucjach certyfikujących;
  • dzięki nim sprawniej można identyfikować potrzeby i poziom przygotowania instytucji certyfikującej do pełnienia swojej roli (np. w formie listy kontrolnej, tzw. checklisty);
  • pomagają w dokonywaniu samooceny posiadanych kompetencji związanych z prowadzeniem lub planowaniem walidacji efektów uczenia się przez osoby zajmujące się tymi zadaniami (np. poprzez porównanie swoich kompetencji z udostępnionymi zestawami efektów uczenia się).

Poniżej do pobrania instrukcja dotycząca korzystania z materiałów oraz proponowane opisy kompetencji.