KWARTALNIK ZSK 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami Kwartalnika ZSK.

Tematem przewodnim numeru są kwalifikacje. Dlatego w Kwartalniku ZSK podsumowaliśmy 2022 rok prezentując nowe kwalifikacje rynkowe. Jednocześnie pokazaliśmy, z wielu perspektyw, jakie korzyści płyną z opracowania opisu kwalifikacji. Zachęcamy także do analizy procesu włączania do ZSK kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Co jeszcze w Kwartalniku ZSK? Artykuły dotyczące: kształtowania nawyku rozwoju; traktowania opieki nad bliskimi niesamodzielnymi jako pracy; kompetencji transwersalnych oraz komunikatywności.

W numerze

Kwartalnik ZSK – dwa lata

Kwartalnik jest bazą informacji na temat idei uczenia się przez całe życie oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i uczeniem się przez całe życie – naukowców, doradców zawodowych, specjalistów od HR oraz nauczycieli.

Czytaj»

Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

W 2022 r. Zintegrowany System Kwalifikacji stał się bogatszy o 31 nowych kwalifikacji rynkowych. Poniżej zostały przedstawione niektóre z nich. Zostały one włączone do systemu pod koniec ubiegłego roku, w zdecydowanej większości przez ministra rozwoju i technologii.

Czytaj»

Korzyści zwielokrotnione

O korzyściach (nie tylko finansowych) wynikających z włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK nie trzeba już nikogo przekonywać. Namysł nad stworzeniem narzędzi umożliwiających potwierdzanie kompetencji może skutkować opracowaniem koncepcji kilku powiązanych ze sobą kwalifikacji. Takie rozwiązania funkcjonują w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z pożytkiem dla osób uczących się, instytucji certyfikujących i pracodawców.

Czytaj»

Opis kwalifikacji – między drogą a celem

„Nikt nie opisuje kwalifikacji, bo chce, tylko po to, żeby na niej zarabiać”– powiedział jeden z prelegentów podczas II Forum Interesariuszy, które odbyło się w Warszawie 9 listopada 2022 roku. Czy to prawda? Czy rzeczywiście organizacje, które decydują się na przygotowanie opisu kwalifikacji, kierują się wyłącznie chęcią zysku?

Czytaj»

Opiekuję się… Pracuję?

Długotrwała opieka nad sędziwym rodzicem, dzieckiem z niepełnosprawnością czy partnerem po ciężkim wypadku to przede wszystkim akt odpowiedzialności i troski. Jednak na gruncie polityki społecznej warto potraktować sprawowanie opieki jako pracę – przynajmniej z trzech zasadniczych powodów, z których jeden wiąże się z rozwijaniem postawy uczenia się przez całe życie i możliwością zdobywania kwalifikacji.

Czytaj»

Język ZSK – komunikatywność w różnych wymiarach

ZSK nie jest systemem tylko dla tych, którzy chcą tworzyć i nadawać kwalifikacje. System ma służyć wszystkim, a więc oprócz specjalistów również osobom np. z niewielkimi zasobami wiedzy lub dysfunkcjami poznawczymi, dlatego warto się postarać, żeby mówić i pisać o nim w sposób  zrozumiały, precyzyjny i dostępny.

Czytaj»