Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

W 2022 r. Zintegrowany System Kwalifikacji stał się bogatszy o 31 nowych kwalifikacji rynkowych. Poniżej zostały przedstawione niektóre z nich. Zostały one włączone do systemu pod koniec ubiegłego roku, w zdecydowanej większości przez ministra rozwoju i technologii.

Kosmetyki naturalne – z szacunku dla zdrowia i środowiska naturalnego

Nie ulega wątpliwości, że kosmetyki naturalne mają coraz więcej zwolenników. Dlatego większość znanych marek w swojej ofercie posiada linie tzw. kosmetyków BIO. Niestety kusząca nazwa kojarząca się z naturą to za mało, by mieć pewność co do autentyczności i wysokiej jakości oferowanych produktów. Tu liczy się przede wszystkim skład, receptura i technologia produkcji – dlatego warto, żeby przy produkcji kosmetyków pracowali ludzie z odpowiednimi kompetencjami. Od grudnia 2022 r. w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji można odnaleźć nową kwalifikację rynkową Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego. Osoba, która ma taką kwalifikację, przygotowana jest do opracowywania i modyfikowania procesów technologicznych w produkcji naturalnych produktów kosmetycznych. Może podjąć pracę na stanowiskach związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesu produkcji, opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji receptur nowych lub zmodyfikowanych produktów, kontrolowaniem zgodności procesu produkcji i składu naturalnych produktów kosmetycznych z wymogami certyfikacji.

Nowoczesne podejście do procesu biznesowego

Wbrew pozorom projektowanie procesów nie dotyczy tylko świata biznesu. Ma zastosowanie w większości organizacji komercyjnych, administracyjnych i społecznych, gdyż pozwala usystematyzować działania i ułatwia pracę. BPMN (Notacja i Model Procesu Biznesowego) to w uproszczeniu graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych i łączących je relacji. Ostatnio do ZSK została włączona kwalifikacja Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation, którą opisał Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Osoba posiadająca tę kwalifikację ma wiedzę na temat zarządzania procesami biznesowymi oraz umiejętność samodzielnego modelowania takich procesów i prawidłowej interpretacji diagramów. Kwalifikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się procesami kadrowymi, płacowymi, księgowymi, pracujących w firmach outsourcingowych, administracji państwowej i samorządowej, gdzie wymagane są umiejętności realizacji procesów biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwalifikacją mogą być zainteresowani analitycy i konsultanci biznesowi, pracownicy działów zarządzania jakością, departamentów organizacji, specjaliści kontroli zarządczej i audytorzy. Może być również przydatna w branży informatycznej dla: projektantów i programistów, osób tworzących i wdrażających systemy obsługi dokumentacji i procesów. Zgodnie z ideą kwalifikacji rynkowych, adresowana jest do osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć zakres posiadanych kompetencji. Skierowana jest również do studentów, w szczególności kierunków związanych z zarządzaniem.

Cyfryzacja biznesu

Transformacja cyfrowa stała się dla biznesu czynnikiem decydującym o utrzymaniu się na rynku. Umiejętności związane z wykorzystywaniem danych cyfrowych w procesach produkcji, dystrybucji i sprzedaży wpływają na podnoszenie efektywności działań organizacji. Wdrażanie technologii cyfrowych w procesie zarządzania organizacją wymaga od lidera transformacji cyfrowej wysokich umiejętności posługiwania się narzędziami analizy biznesowej, identyfikacji celów strategicznych organizacji, ustalania potrzeb związanych z procesem cyfryzacji i zarządzania projektem transformacji cyfrowej. Musi on przy tym uwzględnić nie tylko pracowników, ale też partnerów biznesowych organizacji, których transformacja cyfrowa również będzie dotyczyć. Kwalifikacją mogą być zainteresowani specjaliści zajmujący się tworzeniem rozwiązań informatycznych.

Energooszczędność w budownictwie

W dobie oszczędzania energii i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, coraz większy nacisk kładziony jest na energooszczędność w budownictwie. Jednym ze sposobów jej osiągnięcia jest efektywna wentylacja mechaniczna. Pozwala ona zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania świeżego powietrza z 30% do około 10%, dlatego tak popularne stają się instalacje HVAC. Aby jednak taka wentylacja, zwłaszcza przeciwpożarowa, spełniała swoje zadanie, musi zostać prawidłowo zamontowana przez przygotowanych do tego monterów. Osoby posiadające kwalifikację Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej są przygotowane do wykonania montażu takich wentylacji na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem kierownika technicznego. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i konserwacją systemów wentylacyjnych i HVAC na stanowiskach montera lub serwisanta systemów instalacji wentylacji. Mogą również podjąć własną działalność gospodarczą.

Era przemysłu 4.0

Zmiany związane z erą przemysłu 4.0 mają ogromny wpływ na procesy produkcji. Coraz bardziej powszechna staje się automatyzacja i robotyzacja, a tradycyjne metody produkcyjne, jeśli nie są wprost zastępowane, to jednak uzupełniane są inteligentnymi systemami współpracującymi. Nowoczesna automatyka przemysłowa integruje więc zasoby ludzkie i roboty. Takie zmiany niosą ze sobą konieczność przygotowania i opisania kwalifikacji w zakresie Obsługi i utrzymania ruchu stanowisk zrobotyzowanych.

Osoby ją posiadające będą gotowe do podjęcia pracy np. na stanowiskach technika utrzymania ruchu, operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej czy operatora stanowisk zrobotyzowanych. Kwalifikacją mogą być zainteresowane osoby pracujące obecnie przy obsłudze maszyn zrobotyzowanych, które chcą formalnie potwierdzić swoje umiejętności oraz osoby zagrożone utratą pracy w wyniku robotyzacji produkcji. Będą mogli ją zdobyć także absolwenci szkół branżowych lub techników branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) oraz szkół z branży teleinformatycznej (INF).

Sztuczna inteligencja

Od lat marzeniem ludzkości było stworzenie komputerów, które będą wiedziały, co i jak robić bez wydawania im konkretnych poleceń. Dziś sztuczna inteligencja, w tym machine learning umożliwia firmom nie tylko zdobywanie i analizowanie informacji, ale również planowanie nowych działań. Na rynku potrzebni są specjaliści budowania architektury oraz programowania modeli machine learning. Osoba posiadająca kwalifikację Projektowanie i budowanie architektury modeli uczenia maszynowego (machine learning) może znaleźć zatrudnienie nie tylko jako architekt lub audytor systemów ML, ale również jako doradca/konsultant technologiczny, pracownik naukowy w firmach typu software house, hardware house, startupach technologicznych. Instytucji można byłoby tu wymienić wiele: począwszy od banków i koncernów przemysłowych i IT, poprzez firmy konsultingowych, instytuty badawcze  po uczelnie czy agendy rządowe.

O autorce:

Joanna Nakonowska − socjolożka kultury, naukowo związana z tematyką tożsamości etnicznej, w IBE od 2018 r. zaangażowana we wdrażanie ZSK, w tym wsparcie ministerstw w obszarze realizacji zadań wynikających z ustawy o ZSK. Prywatnie miłośniczka zwierząt i jazdy na nartach.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Sojusz dla kompetencji w budownictwie

Budownictwo zajmuje bardzo ważne miejsce w  polskiej gospodarce i dlatego nieustannie potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Doskonale rozumie to Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, której działalność można uznać za unikalne zjawisko w całej Unii Europejskiej. O budownictwie, kwalifikacjach i działalności rady rozmawiamy z Jakubem Kusem, wiceprzewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Czytaj»

Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki

Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór rozwiązań, których celem jest integracja polskiego systemu kształcenia. Z powodu różnorodności obszarów edukacji, narzędzia tworzące ZSK muszą być dostosowywane do potrzeb konkretnych grup beneficjentów. Szczególną rolę odgrywają tutaj interesariusze sektorowi – organizacje branżowe czy izby gospodarcze – dla których tworzone są narzędzia pozwalające na efektywne korzystanie z dorobku ZSK.

Czytaj»

Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji

W trakcie wieloletniej debaty na temat roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwykło się mówić, że jest on mostem łączącym edukację i rynek pracy. Do elementów zapewniających jego stabilną konstrukcję zaliczamy między innymi sektorowe rady ds. kompetencji. Aby lepiej poznać ich znaczenie, warto zastanowić się, jaką pełnią rolę – przęseł, a może podpór?

Czytaj»

Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku pracy

Nawet najlepszej jakości kwalifikacje, odpowiadające na bieżące potrzeby gospodarki, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli pracodawcy nie będą umieli rekrutować osób z odpowiednimi kompetencjami. Co więcej, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie są świadomi tego, że w systemie edukacji nadawane są kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy), których potrzebują i poszukują. To właśnie ta myśl stała u podstaw pomysłu wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w firmach.

Czytaj»

Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym

Wydawać by się mogło, że wakacje to czas odpoczynku i relaksu – jednak nie dla studentek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które zdecydowały się nabyć w tym czasie kompetencje barmańskie. Jednak zanim zaczęły shakować, stiringować, blendować, leyerować czy flamingować ulubione drinki turystów w cieniu palm czy w alpejskim kurorcie, albo przynajmniej na Krupówkach, musiały potwierdzić swoje kwalifikacje.

Czytaj»