Jak opisać kwalifikację rynkową i zaprojektować dla niej walidację? Przewodnik

Przewodnik to cenne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych opisaniem kwalifikacji rynkowej zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Gdy w 2016 roku wchodziła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych od razu był gotowy do świadczenia wsparcia osobom i podmiotom zainteresowanym czy zaangażowanym z mocy prawa w rozwój ZSK. Poza prowadzeniem seminariów informacyjnych czy konsultacji działania IBE obejmowały również organizację spotkań z osobami uczestniczącymi w tworzeniu opisów kwalifikacji rynkowych – nowego narzędzia potwierdzania posiadanych umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych uzyskanych w ramach uczenia się nieformalnego i edukacji pozaformalnej. Opisy te, a następnie wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK, były przygotowywane w oparciu o metodykę wypracowaną w projektach pilotażowych i opisaną w poradniku: Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (Ziewiec-Skokowska, Danowska-Florczyk, Stęchły, 2016).

Po sześciu latach od wejścia w życie ustawy, opisaniu przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych ponad 550 kwalifikacji, przeprowadzeniu tysięcy spotkań informacyjnych, roboczych, konsultacyjnych, nadszedł czas by podzielić się zebranymi doświadczeniami związanymi z przygotowywaniem opisu kwalifikacji rynkowych.

W publikacji omówiono nie tylko podstawowe pojęcia, ale zamieszczono też wiele praktycznych wskazówek, w tym dotyczących tego, jak najlepiej skompletować skład zespołu opisującego, jak zorganizować jego działania, jak dobrać metody i narzędzia pracy. Przewodnik zawiera także szczegółowe podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej. Dołączono również rozdział wyjaśniający krok po kroku, jak przygotować się do prowadzenia walidacji i na co zwrócić uwagę już podczas przygotowywania opisu kwalifikacji, żeby stał się on podstawą do zaprojektowania rzetelnej walidacji. Zamieszone schematy, zestawienia i rysunki mogą być pomocne w łatwiejszym przyswojeniu przedstawionego materiału.

Przewodnik skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematem opisywania kwalifikacji: osób planujących złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji, ekspertów zapraszanych do konsultacji opisu kwalifikacji, przedstawicieli organizacji, które rozważają zaangażowanie się w rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a zwłaszcza do osób, które nie miały do tej pory z kwalifikacjami rynkowymi wielu doświadczeń. Dużo ciekawych wskazówek znajdą tu także osoby zajmujące się szeroko pojętym potwierdzaniem czy weryfikowaniem posiadanych umiejętności, planujące i organizujące różnego rodzaju egzaminy.

Pobierz publikację

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Sojusz dla kompetencji w budownictwie

Budownictwo zajmuje bardzo ważne miejsce w  polskiej gospodarce i dlatego nieustannie potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Doskonale rozumie to Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, której działalność można uznać za unikalne zjawisko w całej Unii Europejskiej. O budownictwie, kwalifikacjach i działalności rady rozmawiamy z Jakubem Kusem, wiceprzewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Czytaj»

Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki

Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór rozwiązań, których celem jest integracja polskiego systemu kształcenia. Z powodu różnorodności obszarów edukacji, narzędzia tworzące ZSK muszą być dostosowywane do potrzeb konkretnych grup beneficjentów. Szczególną rolę odgrywają tutaj interesariusze sektorowi – organizacje branżowe czy izby gospodarcze – dla których tworzone są narzędzia pozwalające na efektywne korzystanie z dorobku ZSK.

Czytaj»

Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji

W trakcie wieloletniej debaty na temat roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zwykło się mówić, że jest on mostem łączącym edukację i rynek pracy. Do elementów zapewniających jego stabilną konstrukcję zaliczamy między innymi sektorowe rady ds. kompetencji. Aby lepiej poznać ich znaczenie, warto zastanowić się, jaką pełnią rolę – przęseł, a może podpór?

Czytaj»

Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku pracy

Nawet najlepszej jakości kwalifikacje, odpowiadające na bieżące potrzeby gospodarki, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli pracodawcy nie będą umieli rekrutować osób z odpowiednimi kompetencjami. Co więcej, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie są świadomi tego, że w systemie edukacji nadawane są kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy), których potrzebują i poszukują. To właśnie ta myśl stała u podstaw pomysłu wdrażania sektorowych ram kwalifikacji w firmach.

Czytaj»

Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym

Wydawać by się mogło, że wakacje to czas odpoczynku i relaksu – jednak nie dla studentek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które zdecydowały się nabyć w tym czasie kompetencje barmańskie. Jednak zanim zaczęły shakować, stiringować, blendować, leyerować czy flamingować ulubione drinki turystów w cieniu palm czy w alpejskim kurorcie, albo przynajmniej na Krupówkach, musiały potwierdzić swoje kwalifikacje.

Czytaj»