KWARTALNIK ZSK 2/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami Kwartalnika ZSK.

Tematem głównym publikacji jest świat nowoczesnych technologii. Przedstawiamy szanse rozwoju dla naszego kraju w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Wskazujemy także na innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji oraz zarządzania kompetencjami.

Zgłębiliśmy wątki technologii wodorowych, edukacji 4.0 oraz sztucznej inteligencji. Przedstawiamy również konkretne przykłady kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom nowoczesnych technologii oraz wskazujemy na aplikacje, które mogą nam w tym pomóc.

 

W numerze

Technologia narzędziem, a nie celem

W grudniu 2021 r. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba po raz pierwszy przywitał się ze Wszechświatem. W lipcu 2022 r. NASA podzieliła się z nami niesamowitym świadectwem zarejestrowanym w podczerwieni przez to niezwykłe urządzenie. A to dopiero początek!

Czytaj»

Cyfrowa Reindustrializacja

Obecnie Polska stoi w obliczu wyjątkowej szansy wymagającej konsekwentnego i nieszablonowego inwestowania w kapitał ludzki i tworzenia kapitału intelektualnego, który powinien być „ropą naftową” i półprzewodnikami” naszej gospodarki.

Czytaj»

Wodorowe technologie przyszłości

Technologia wodorowa zatacza ogromne koło, wpisując się w naturalny obieg wody w przyrodzie. Rozwijający się sektor będzie wymagał dostosowania istniejących kwalifikacji rynkowych do wymagań kształtujących się łańcuchów dostaw i wykorzystania wodoru.

Czytaj»

Edukacja 4.0

Czy śladem rewolucji przemysłowej, w edukacji także dojdzie do podobnej rewolucji? Jaki wpływ mają rozwijające się technologie na edukację?

Czytaj»

Kwalifikacje rynkowe w służbie technologii

O tym, że żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej (przemysł 4.0) napisano już wiele; że pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany, które i tak by się wydarzyły – też mówi się coraz więcej. Ledwo oswoiliśmy się z wszechobecną automatyzacją, równoległym funkcjonowaniem w dwóch światach – wirtualnym i rzeczywistym, a już ogłasza się piątą rewolucję przemysłową i powstają założenia przemysłu 5.0. Jak się w tym odnaleźć i co ma do tego ZSK?

Czytaj»

Sztuczna inteligencja w ZRK

Jednym z obszarów działań realizowanych w ramach projektu “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” jest tzw. sztuczna inteligencja (AI). Prace w tym zakresie są prowadzone zgodnie z realizacją celów Zadania 5, którego zespół tworzy nowe i rozwija istniejące narzędzia za pomocą technik AI, wspartych analizą lingwistyczną i statystyczną. Artykuł ten nakreśla przewidziane kierunki działania w projekcie odnoszące się do nowych narzędzi w ZRK.

Czytaj»

Program P-TECH łączy biznes, edukację i rynek pracy

Nieustannie poszukujemy coraz lepszych rozwiązań w edukacji. Globalny program P-TECH jest pionierską inicjatywą IBM, mającą na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy XXI wieku. Instytut Badań Edukacyjnych jest partnerem merytorycznym programu – wspiera w opisach kwalifikacji rynkowych oraz organizuje spotkania dotyczące wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i rozwoju idei uczenia się przez całe życie.

Czytaj»

Robotyzacja wyzwaniem dla edukacji

Jakie wyzwania dla edukacji niosą za sobą robotyzacja i automatyzacja, o tym między innymi rozmawialiśmy w gronie ekspertów, badaczy rynku i przedsiębiorców podczas konferencji „Wyzwania robotyzacji” zorganizowanej 8 czerwca w Gdańsku.

Czytaj»