SZKOŁY WYŻSZE W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI (ZSK)

W ramach realizacji projektu wspierającego dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce mamy przyjemność zaproponować pakiet działań wspierających instytucje szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do współpracy!

business-5000788_1280

Wsparcie w:

 • opisie różnych rodzajów kwalifikacji w tym nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
 • przygotowaniu dokumentów związanych z przypisaniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji;
 • opisie syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego;
 • realizacji procedury włączania lub zgłaszania kwalifikacji do ZSK.

Zespół ds. współpracy ze szkołami wyższymi

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod wspólnym
adresem e-mail: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl
oraz indywidualnymi adresami:
Agnieszka Grabowska – a.grabowska@ibe.edu.pl
dr Małgorzata Musialik – m.musialik@ibe.edu.pl
Iwona Caputa – i.caputa@ibe.edu.pl
dr Piotr Bordzoł – p.bordzol@ibe.edu.pl

Służymy wiedzą, doświadczeniem i wsparciem we wszystkich kwestiach dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Untitled design
analysis-5000776_1920

Doradztwo i konsulting w zakresie:

 • Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
 • opisywania i włączania różnych rodzajów kwalifikacji w tym nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
 • korzyści z włączenia kwalifikacji do ZSK;
 • procedur i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji szkolnictwa wyższego w ZSK.

Formy wsparcia:

 • seminaria online i stacjonarne na terenie całej Polski;
 • webinary informacyjne dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego i studentów;
 • spotkania indywidualne i zespołowe online oraz stacjonarne;
 • konsultacje e-mailowe i telefoniczne.

Wsparcie w wymienionym zakresie jest finansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

school-5000781_1920

MATERIAŁY POMOCNICZE

Formularz pomocniczy
– tabela zgodności

Formularz pomocniczy
– rekomendacja poziomu PRK

Wskazówki do przygotowania opisu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22.01.2024)

PRZYDATNA LITERATURA

Stanisław Sławiński (red.),
Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika
(2018).

Michał Rostworowski,
O wpisywaniu do ZRK kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych. Krok po kroku (2022).

Tomasz Saryusz-Wolski,
Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji
cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (2020).

Gabriela Ziewiec-Skokowska i in. Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji (2020).