Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018)

Publikacja przedstawia podstawowe informacje na temat PRK, jej strukturę i omówienie poziomów. Skierowana jest do osób, biorących udział w określaniu poziomu kwalifikacji, opisujących efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji oraz osób zaangażowanych w tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji.

„Poradnik użytkownika” wyjaśnia rolę charakterystyk w procesie określania poziomu kwalifikacji oraz przedstawia wskazówki pomocne w czytaniu i interpretacji poszczególnych zapisów. Zawiera również omówienie specyfiki kolejnych poziomów PRK uzupełnione przykładami wybranych efektów uczenia się oraz kwalifikacji odniesionych do danego poziomu. Jest to uaktualniona wersja publikacji z 2016 r. Zmianie uległy informacje o poziomie 2 PRK.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 786 KB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 786 KB)

 

Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018)

okładka publikacji Polska Rama Kwalifikacji - poradnik użytkownika
okładka publikacji Polska Rama Kwalifikacji - poradnik użytkownika
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2018
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Chłoń-Domińczak Agnieszka, Szymczak Agnieszka , Ziewiec - Skokowska Gabriela , Sławiński Stanisław