BLOG

Poznaj metody walidacji

Walidacja jest procesem, który umożliwia weryfikację tego, czy zostały osiągnięte specyficzne dla danej kwalifikacji efekty uczenia się. Procedura ta dotyczy w szczególności osób planujących zmienić

Czytaj więcej »

Kto przeprowadza walidację?

Walidacja w skrócie Walidacja jest procesem, podczas którego eksperci z danej branży weryfikują umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie kwalifikacji. Gdy eksperci potwierdzą, że kandydat

Czytaj więcej »
Close Menu
X
Skip to content