BLOG

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) to koncepcja, która pozwala jednostkom, społeczeństwom i państwom wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesności, takim jak gwałtowny rozwój technologiczny, proces globalizacyjny oraz postępujące przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowe. 

Czytaj więcej »

Poznaj metody walidacji

Walidacja jest procesem, który umożliwia weryfikację tego, czy zostały osiągnięte specyficzne dla danej kwalifikacji efekty uczenia się. Procedura ta dotyczy w szczególności osób planujących zmienić

Czytaj więcej »

Kto przeprowadza walidację?

Walidacja w skrócie Walidacja jest procesem, podczas którego eksperci z danej branży weryfikują umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie kwalifikacji. Gdy eksperci potwierdzą, że kandydat

Czytaj więcej »
Close Menu
X
Skip to content