KONFERENCJA ONLINE

10-11 grudnia 2020

„SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW.

Przygotowanie kadr do edukacji włączającej
- wyzwania, możliwości, bariery”

Materiały pokonferencyjne

1
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
2
Wsparcie techniczne Unii Europejskiej dla reform strukturalnych w państwach członkowskich (...).
Wsparcie techniczne Unii Europejskiej dla reform strukturalnych w państwach członkowskich (...).
3
Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej (...).
Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej (...).
4
Edukacja włączająca “All means All”
Edukacja włączająca “All means All”
5
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
6
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
Przygotowanie nauczycieli w doświadczeniach międzynarodowych
7
Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej w perspektywie uczelni i nauczycieli
Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej w perspektywie uczelni i nauczycieli
8
Profil kompetencyjny nauczyciela edukacji włączającej
Profil kompetencyjny nauczyciela edukacji włączającej
9
Czynniki decydujące o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej (...)
Czynniki decydujące o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej (...)
10
Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?
Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?
11
Samorozwój i kształcenie ustawiczne nauczycieli
Samorozwój i kształcenie ustawiczne nauczycieli
12
SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW - Panel dyskusyjny
SZKOŁA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW - Panel dyskusyjny

Dobre praktyki

1
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
Polityka Unii Europejskiej w zakresie przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej, (...)
2
Dobre praktyki - Maria Porzucek-Miśkiewicz
Dobre praktyki - Maria Porzucek-Miśkiewicz
3
Dobre praktyki - Magdalena Bełza-Gajdzica, Sabina Pawlik
Dobre praktyki - Magdalena Bełza-Gajdzica, Sabina Pawlik
4
Dobre praktyki – Grażyna Barabasz
Dobre praktyki – Grażyna Barabasz
5
Dobre praktyki - Ewa Domagała-Zyśk, Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz
Dobre praktyki - Ewa Domagała-Zyśk, Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz

REJESTRACJA

WYTYCZNE DOT. KONFERENCJI

Materiały pokonferencyjne

BADANIA NORMALIZACYJNE W GRUPACH SPE – ZAPROSZENIE

ORGANIZATORZY

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA

Close Menu

WYTYCZNE DOTYCZĄCE
UCZESTNICTWA W  KONFERENCJI

Konferencja (10-11 grudnia 2020) odbędzie się na platformie PINE. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące uczestnictwa otrzymają mailowo osoby zarejestrowane zgodnie z podanymi adresami mailowymi. Mail zostanie wysłany na kilka dni przed konferencją.
 
W przypadku spraw pilnych możliwych jest kontakt
z p. Michałem Moskalem:

e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl
tel. 606503904
 
 

CONFERENCE GUIDELINES

The conference (10-11 December 2020) will be held on the PINE platform. Detailed technical information concerning participation will be sent to the email address provided by the persons who have registered. All information about linking to the conference will be sent by e-mail several days before the event.

Should you have any urgent matters relating to technical issues, you may contact Mr. Michał Moskal:

e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl
tel. 606503904
 
 
X
Skip to content