Pierwszy poradnik dla Instytucji Certyfikujących

W jaki sposób zaprojektować proces walidacji? Jak zostać instytucją certyfikującą? Co należy zawrzeć w raporcie z ewaluacji wewnętrznej? Kto odpowiada za zapewnianie jakości w instytucji walidującej? Na te i wiele innych pytań odpowiada nowa publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych.

Rekomendacje dla instytucji certyfikujących powstały w Instytucie Badań Edukacyjnych z myślą o instytucjach, które nadają już kwalifikacje rynkowe oraz podmiotach ubiegających się o nadanie uprawnień do certyfikowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Treści zawarte w opracowaniu mogą być również przydatne dla podmiotów zewnętrznego zapewnienia jakości, instytucji walidujących, ministrów właściwych oraz szkół branżowych i instytucji szkoleniowych.

Opracowanie napisano pod wpływem doświadczeń zebranych w toku realizacji projektów systemowych w latach 2016 – 2020. Ich celem było wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. Przede wszystkim w oparciu o działania wspierające podmioty, które mogą pełnić funkcję instytucji certyfikującej we wdrażaniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji rynkowych oraz zapewnienia jakości tego procesu. „Wspieramy instytucje certyfikujące na co dzień. Na podstawie naszych doświadczeń chcieliśmy stworzyć opracowanie, które krok po kroku wyjaśnia wątpliwości, przed którymi stawały osoby z nami współpracujące” – uzasadnia dr Dawid Dymkowski ekspert merytoryczny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jeden z autorów opracowania.

Wszystkie informacje na temat IC w jednym miejscu

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W pierwszej części, autorzy opracowania tłumaczą czym jest walidacja oraz przekazują praktyczne wskazówki dotyczące zaprojektowania tego procesu. Wyjaśniają w ten sposób znaczenie zapisów znajdujących się w wymaganiach dla walidacji w opisie kwalifikacji rynkowej oraz w jaki sposób należy przygotować swoją instytucję, by spełnić te wymagania. Z uwagi na fakt, iż w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kładzie się nacisk na jakość wydawanych certyfikatów, część ta traktuje również o wewnętrznym systemie zapewniania jakości.

Kolejną część opracowania otwiera rozdział poświęcony procedurze nadania uprawnień do certyfikowania. Można w nim znaleźć informacje dotyczące podstawowych wymagań stawianych przed podmiotem zainteresowanym pełnieniem roli instytucji certyfikującej oraz sugestie w zakresie poprawnego wykazywania ich spełnienia przed ministrem właściwym. W następnych rozdziałach znajdziemy wskazówki dotyczące spełniania przez instytucje certyfikujące innych ustawowych wymagań tj. informowania na stronie internetowej o walidacji, monitorowania i ewaluacji walidacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Ostatnia część publikacji dotyczy relacji instytucji certyfikujących z otoczeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W poszczególnych rozdziałach autorzy opracowania opisują relacje instytucji certyfikującej z podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości, ministrem właściwym, instytucją walidującą, szkołami branżowymi oraz Bazą Usług Rozwojowych.

Rola instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Instytucje certyfikujące to podmioty, które otrzymały uprawnienia do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych. Ich zadaniem jest walidacja oraz certyfikowanie kwalifikacji rynkowych przy jednoczesnym zachowaniu zasad zapewniania jakości określonych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Liczba oraz rola instytucji certyfikujących we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce wzrasta wraz ze stałym wzrostem liczby kwalifikacji rynkowych włączanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Do końca listopada 2020 r. złożono 356 wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania, z czego 62 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie przez odpowiednich ministrów właściwych.

W tym czasie funkcjonujące instytucje certyfikujące wydały 849 dokumentów potwierdzających nadanie określonych kwalifikacji rynkowych.

Pobierz cały Poradnik dla Instytucji Certyfikujących 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Doradcy zawodowi mają nowe rozwiązanie. Oto Metoda Bilansu Kompetencji

Metoda Bilansu Kompetencji to świetne rozwiązanie dla niemal wszystkich. Od osób szukających pracy, po pracowników, którzy chcą sprawdzić, jakie właściwie mają umiejętności. W tym wypadku roli nie gra nawet wiek – mogą z niej skorzystać uczniowie, jak i emeryci. To w końcu narzędzie, z którego garściami mogą korzystać doradcy zawodowi.

Czytaj»