KWARTALNIK ZSK 1/2021

W najnowszym wydaniu Kwartalnika ZSK publikujemy analizę nt. procesu uczenia się przez całe życie oraz strategii rozwoju ZSK w Polsce.  Prezentujemy także publikację o działaniach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kolejnych kwalifikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naszych ekspertów dotyczących walidacji, Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych. Na uwagę zasługują również treści związane z badaniami zapotrzebowania na nowe zawody i umiejętności oraz działalności Regionalnych Centrów Umiejętności.

W numerze

SRK – branżowe zastosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sektory gospodarki różnią się nie tylko wytwarzanym produktem, lecz także podejściem do kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników, w tym także językiem wykorzystywanym do opisu wymagań. To spostrzeżenie doprowadziło do stworzenia koncepcji sektorowych ram kwalifikacji.

Czytaj»

Stosowanie testów wiedzy w walidacji

Przygotowując opis kwalifikacji, należy określić wymagania dla walidacji i podmiotów ją przeprowadzających, co stanowi podstawę do odpowiedniego jej zaprojektowania, przygotowania i przeprowadzenia w instytucjach certyfikujących (IC), nadających daną kwalifikację rynkową.

Czytaj»

100 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmuje zasięgiem niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Od początku jego zasadniczym celem było włączanie do systemu kwalifikacji rynkowych. Dlatego warto odnotować, że pod koniec 2020 roku przekroczyliśmy barierę 100 włączonych kwalifikacji.

Czytaj»