Regionalne Centra ds. ZSK. Innowacyjne rozwiązania w regionach

Zaangażowanie, profesjonalizm oraz umiejętne budowanie relacji partnerskich to główne cele Regionalnych Centrów Umiejętności. Liderzy ds. ZSK śledzą aktualne trendy w branżach i starają się zadbać o pracowników oraz biznes.

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 silnie wpływa na obawy pracowników o utratę zatrudnienia. Obawy Polaków potwierdza najnowsze badanie Randstad „Monitor Rynku Pracy”. Wynika z niego wprost, że boimy się utraty zatrudnienia i nie wierzymy w znalezienie nowej. Pandemia wprowadziła duże zmiany na rynku pracy niemal we wszystkich sektorach. Najsilniej doświadczyły jej branże objęte restrykcjami, na czele z hotelarstwem i gastronomią. Pracownicy są w dramatycznej sytuacji – doświadczają bowiem znacznych obniżek wynagrodzeń, cześć z nich traci pracę z dnia na dzień. Aż 49% zatrudnionych w hotelach i restauracjach zarabia mniej. Jest to też grupa, która najbardziej liczy się z utratą pracy (27%) oraz najaktywniej szuka nowej pracy.

Firmy szukają pomocy

„Trudna sytuacja w turystyce odbija się niekorzystnie nie tylko na pracownikach hotelarstwa i gastronomii, ale także na podmiotach z nią powiązanymi, np. firmach transportowych, organizatorach eventów czy wycieczek” – tłumaczy Hanna Rojek z Regionalnego Centrum Umiejętności w województwie  zachodniopomorskim. A w tym regionie turystyka jest jednym ze strategicznych sektorów oraz „sercem” Pomorza.

To właśnie utrata zatrudnienia stała się głównym powodem zmiany miejsca pracy. Nowe okoliczności wymagają więc elastyczności oraz szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków. Dlatego firmy weryfikują swoje zasoby i rozpoczynają poszukiwania pracowników o trochę innych umiejętnościach i kwalifikacjach.

Regionalne Centra Umiejętności, czyli współpraca i rozwój

Naprzeciw trudnej rzeczywistości wychodzi działalność Regionalnych Centrów ds. ZSK i wspierania LLL. Powstały one w 16 miastach wojewódzkich. Wpisują się one w działalność Instytutu Badań Edukacyjnych, który realizuje misję tworzenia i wdrażania rozwiązań dla efektywnego rozwoju społeczeństwa poprzez edukację.

Powstanie Centrów odpowiada również na potrzeby społeczeństwa i na stałe wpisuje w działania lokalne i regionalne, realizowane wspólnie z kluczowymi interesariuszami w regionach. Pracujący w Centrach, regionalni liderzy ds. ZSK wspierają, doradzają i aktywnie współpracują ze wszystkimi osobami i podmiotami, które chcą skorzystać z ich usług i znaleźć korzyści, które daje Zintegrowany System Kwalifikacji na rynku pracy. Mobilność zawodowa, uczenie się przez całe życie i innowacyjne rozwiązania pozwalają firmom na znalezienie najlepszych i skutecznych działań w zmiennej rzeczywistości gospodarczej.

Skontaktuj się ze swoim Liderem Regionalnym ZSK! Możesz to zrobić TUTAJ

 „Współpracujemy bezpośrednio z sektorem handlu. Zatrudnienie w tej branży oznacza częstą zmianę miejsca pracy i dostosowywanie się do nowych warunków. W obecnej sytuacji sprzedawcy powinni nabywać nowe kwalifikacje związane z bezpieczeństwem i profilaktyką pandemiczną. Ponadto, w związku z przechodzeniem do e-handlu, wielu pracowników sektora poszukuje możliwości przekwalifikowania się w taki sposób, aby móc obsługiwać kanał e-commerce” – wyjaśnia Piotr Klatta z  Regionalnego Centrum z województwa mazowieckiego. Jak to działa? „Pomagamy firmom w określeniu luk kompetencyjnych w ich branżach i tworzeniu nowych kwalifikacji, które będą te luki wypełniały” –  zdradza.

Wiedza i wsparcie to motto Regionalnych Centrów ds. ZSK

Działania Regionalnych Centrówskoncentrowane na wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających w obszarze edukacji całożyciowej i rynku pracy.

Centra oferują pomoc, wsparcie i profesjonalne doradztwo przedsiębiorstwom i instytucjom w zakresie tworzenia kwalifikacji oraz poruszaniu się po Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Oferują również udział w ciekawych projektach – partnerstwach, wskazując na możliwość poszerzenia prowadzonej działalności poprzez nadawanie certyfikatów i uzyskania statusu instytucji certyfikującej. Można tu znaleźć pomoc w rozwoju firmy i w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju kadry i pracowników.

Dzięki współpracy z wieloma partnerami i z analiz prowadzonych w Regionalnych Centrach  ds. ZSK i wspierania LLL wynika że, specjaliści z zakresu morskiej energetyki wiatrowej będą za chwilę poszukiwani „od zaraz”. W najbliższym czasie przybędzie w Polsce aż 70 tys. miejsc pracy w tylko jednym sektorze. Ale to nie wszystko, bo wśród głównych beneficjentów rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku będzie także przemysł stoczniowy, kablowy oraz stalowy. „Zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pojawi się w wielu branżach, uczestniczących zarówno w łańcuchu dostaw, jak i bezpośrednio odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymanie farm” – przyznaje Dorota Heiza Regionalna Liderka z województwa pomorskiego.

366 seminariów w całej Polsce i szkolenia dla 8000 osób

Podobne działania prowadzone są także w województwie lubuskim. Tu z kolei praca liderów ds. ZSK skupia się na branży elektromobilności. Trwają bowiem aktywne prace nad stworzeniem kwalifikacji z tego obszaru, co bardzo szybko przełoży się na dodatkowe miejsca pracy. „Branża ta, ze względu na realizowaną politykę klimatyczną UE, zatrudnia nowych pracowników oraz będzie ich zatrudniała w przyszłości. Istnieje duże zapotrzebowanie na osoby zajmujące się montowaniem urządzeń służących do ładowania pojazdów elektrycznych i szeroko rozumianej elektromobilności w branży motoryzacyjnej” – zdradza Sławomir Kozieł, lider ds. ZSK w województwie lubuskim.

Regionalne Centra działają na rzecz rozwoju i upowszechniania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jak? Niech przemówią liczby. Działalność liderów pozwoliła na zrealizowanie ponad 366 seminariów w całej Polsce i przeszkolenie 8000 osób. Pracownicy odbyli aż 4029 spotkań indywidualnych i grupowych, których celem było wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i idei uczenia się przez całe życie.

Pozyskano aż 105 partnerów i patronów honorowych. Liderzy wzięli udział w 217 wydarzeniach, takich jak konferencje, kongresy gospodarcze i targi, szerząc wiedzę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Nawiązano przy tym wartościowe kontakty biznesowe, które w przyszłości zaprocentują kolejnymi innowacyjnymi i konkurencyjnymi rozwiązaniami na rynku pracy.

Warto podkreślić, że to tylko kilka przykładów potrzeb branż i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje rynkowe oraz  wykwalifikowaną w tym zakresie kadrę. Osoba planująca dalszy rozwój zawodowy lub przebranżowienie uzyska w Centrach praktyczne informacje. Mogą one dotyczyć kwalifikacji, które może potwierdzić, albo przebiegu tego procesu, albo jaka Instytucja Certyfikująca potwierdzi jej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na ścieżce zdobycia nowej kwalifikacji. Takie priorytetowe działania w całej Polsce pozwalają zadbać o stały rozwój pracowników i biznesu.

Autorki: Marzanna Bogacka, Iwona Caputa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze artykuły

SRK – branżowe zastosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sektory gospodarki różnią się nie tylko wytwarzanym produktem, lecz także podejściem do kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników, w tym także językiem wykorzystywanym do opisu wymagań. To spostrzeżenie doprowadziło do stworzenia koncepcji sektorowych ram kwalifikacji.

Czytaj»

Stosowanie testów wiedzy w walidacji

Przygotowując opis kwalifikacji, należy określić wymagania dla walidacji i podmiotów ją przeprowadzających, co stanowi podstawę do odpowiedniego jej zaprojektowania, przygotowania i przeprowadzenia w instytucjach certyfikujących (IC), nadających daną kwalifikację rynkową.

Czytaj»

100 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmuje zasięgiem niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Od początku jego zasadniczym celem było włączanie do systemu kwalifikacji rynkowych. Dlatego warto odnotować, że pod koniec 2020 roku przekroczyliśmy barierę 100 włączonych kwalifikacji.

Czytaj»