Efektywna komunikacja, czyli jak powinna wyglądać strona IC

Instytucja certyfikująca, która waliduje i nadaje certyfikaty w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest zobligowana do tego, by posiadać swoją stronę internetową. Ważne, aby spełniała ona kilka kluczowych warunków.

Celem każdej strony internetowej jest informowanie o tym, jak wygląda przebieg walidacji w instytucji – jak jest ona zorganizowana i jak jest prowadzona. Od tego, jakie informacje na stronie zostaną zamieszczone, jakim językiem będą napisane i w jakiej formie  zaprezentowane zależy, czy będzie ona użytecznym narzędziem w komunikacji z osobami zainteresowanymi certyfikacją. Trzeba pamiętać, że prawdopodobnie to strona internetowa będzie podstawowym źródłem informacji dla osób, które chciałyby zdobyć kwalifikację. Dlatego warto zadbać o to, by była dobrze przygotowana.

Zanim przystąpi się do zaprojektowania strony internetowej, a nawet całej komunikacji instytucji certyfikującej, należy zastanowić się, kto będzie jej odbiorcą. Z pewnością podstawową grupą będą osoby zainteresowane przystąpieniem do walidacji, ale nie wydaje się, aby były jedyną. Zainteresowani mogą też być uczniowie, studenci, którzy będą poszukiwać pomysłów i rozwiązań na rozwój swoich kompetencji, ale również dojrzali pracownicy, którzy chcieliby pozyskać i potwierdzić nowe kompetencje. Dla doradców zawodowych informacje umieszczone na stronie będą pomocne w codziennej pracy z klientami. Również pracodawcy, przedstawiciele działów HR w firmach, którzy potrzebują pracowników o określonych kompetencjach będą odbiorcami treści na stronie i będą chcieli dowiedzieć się, jak przebiega walidacja danej kwalifikacji i jak mogą skorzystać z niej pracownicy. Organizacje branżowe i wszyscy, którzy działają w obszarze danej kwalifikacji, mogą także być w kręgu osób zainteresowanych treściami zamieszczonymi na takiej stronie.

Strony internetowe IC to wizytówki systemu

Istotne znaczenie ma to, aby zamieszczane informacje zakresem treści odpowiadały na potrzeby odbiorców, a także, aby były czytelne i zaprezentowane w przystępny sposób. Jest to ważne nie tylko dla bezpośrednich odbiorców, ale tak naprawdę dla całego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Można przypuszczać, że dla wielu osób to właśnie instytucje certyfikujące i ich strony internetowe są punktem styku ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Dlatego informowanie o walidacji danej kwalifikacji nie będzie jedyną funkcją stron internetowych instytucji certyfikujących. W jakiejś mierze będą one również wizytówkami całego systemu.

Wielu użytkowników na stronach IC zetknie się z nieznanymi sobie, a charakterystycznymi dla ZSK pojęciami, takimi jak np. kwalifikacja rynkowa, walidacja, efekty uczenia się, komisja walidacyjna. Dlatego sposób zaprezentowania treści i jasność przekazu są istotne nie tylko dla samej instytucji certyfikującej, dla której prowadzenie walidacji i certyfikowanie jest istotą działania, ale ma również duże znaczenie dla funkcjonowania całego ZSK. Informacje zamieszczane na stronach mogą być wsparciem dla innych działań popularyzujących system, dlatego instytucje, poza pełnieniem swojej podstawowej roli, mogą znacząco przyczyniać się do rozpowszechniania idei uczenia się przez całe życie, potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezależnie od sposobu ich zdobycia oraz podstawowych założeń ZSK.

Podjęcie takich działań przyniesie korzyści dla wszystkich – propagowanie idei zdobywania kwalifikacji rynkowych poprzez dobre strony internetowe instytucji certyfikujących pozwoli w większym stopniu docierać do różnych grup odbiorców, a im bardziej rozpoznawalny staje się system, tym więcej znajdzie się osób dostrzegających wartość i profity wynikające z posiadania  certyfikatu.

Jak zdobyć certyfikat – przeczytaj!

Przed przystąpieniem do projektowania strony internetowej instytucja certyfikująca będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki zakres informacji powinien się na niej znaleźć. Ustawa o ZSK określa to bardzo ogólnie – na stronie IC udostępnia szczegółowe informacje o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji dla danej kwalifikacji rynkowej. Warto zastanowić się, jakich informacji będą poszukiwały osoby zainteresowane walidacją.

Do ważnych informacji, które będą interesować kandydatów, należy z pewnością koszt uzyskania certyfikatu oraz korzyści, jakie będą mieć z potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Inną istotną kwestią jest zakres walidacji, tzn. jaką wiedzą i umiejętnościami trzeba się wykazać, aby uzyskać certyfikat. Kandydaci mogą chcieć wiedzieć, z jakich źródeł powinni skorzystać, aby mieć pewność, że zakończą walidację wynikiem pozytywnym. Kluczowa będzie też informacja, jak przebiega walidacja, z ilu części się składa, jakiego typu zadania będą do wykonania. 

Aby przekonać kandydatów do podejścia do walidacji, niezbędne będzie przedstawienie korzyści z posiadania certyfikatu w ZSK. Z pewnością przyda się przystępne wyjaśnienie, na czym w ogóle polega ZSK. Wyzwaniem dla instytucji certyfikujących prawdopodobnie będzie znalezienie równowagi między zastosowaniem prostego i zrozumiałego języka, a przedstawieniem treści z zachowaniem ich powagi. Dlatego kluczowe wydaje się rozpoznanie poziomu wiedzy o ZSK przez potencjalnych użytkowników strony. Zadbanie o zrozumiałość treści i prostotę języka pozwoli na efektywniejszą komunikację z odbiorcami.  

Kwalifikacje ZSK – co to jest? Zobacz wideo

Aby dowiedzieć się więcej, jaki powinien być zakres informacji zamieszczanych na stronie instytucji certyfikującej, warto sięgnąć po publikację IBE pt. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących. Zawiera ona wiele użytecznych wskazówek, które można wykorzystać do zaprojektowania strony internetowej,  a z tym będzie się mierzyć każda instytucja certyfikująca w ZSK.

Autorka: Aleksandra Brzozowska

Pobierz wszystkie artykuły z Kwartalnika ZSK 1/2021 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze artykuły

SRK – branżowe zastosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji

Sektory gospodarki różnią się nie tylko wytwarzanym produktem, lecz także podejściem do kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników, w tym także językiem wykorzystywanym do opisu wymagań. To spostrzeżenie doprowadziło do stworzenia koncepcji sektorowych ram kwalifikacji.

Czytaj»

Stosowanie testów wiedzy w walidacji

Przygotowując opis kwalifikacji, należy określić wymagania dla walidacji i podmiotów ją przeprowadzających, co stanowi podstawę do odpowiedniego jej zaprojektowania, przygotowania i przeprowadzenia w instytucjach certyfikujących (IC), nadających daną kwalifikację rynkową.

Czytaj»

100 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmuje zasięgiem niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Od początku jego zasadniczym celem było włączanie do systemu kwalifikacji rynkowych. Dlatego warto odnotować, że pod koniec 2020 roku przekroczyliśmy barierę 100 włączonych kwalifikacji.

Czytaj»