Doradcy zawodowi mają nowe rozwiązanie. Oto Metoda Bilansu Kompetencji

Metoda Bilansu Kompetencji to świetne rozwiązanie dla niemal wszystkich. Od osób szukających pracy, po pracowników, którzy chcą sprawdzić, jakie właściwie mają umiejętności. W tym wypadku roli nie gra nawet wiek – mogą z niej skorzystać uczniowie, jak i emeryci. To w końcu narzędzie, z którego garściami mogą korzystać doradcy zawodowi.

Co wiesz i umiesz?

Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz to pytanie? Ukończona szkoła? To, co ostatnio robisz w pracy? A może przedmiot Twojego hobby?

Czy potrafisz nazwać swoje kompetencje?

Nie, nie chodzi o ogólne „znam się na…” i „mam doświadczenie w…”. To zaledwie punkt wyjścia do wskazania konkretnych umiejętności i wiedzy na określone tematy.

Do czego możesz wykorzystać te kompetencje? I czy wiesz czego jeszcze nie wiesz lub nie umiesz, a co jest Ci potrzebne, aby osiągnąć cel?

W odpowiedzi na te – nie zawsze łatwe – pytania mogą pomóc doradcy zawodowi. Działają w urzędach pracy, ale także w akademickich biurach karier, organizacjach pozarządowych, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracują w projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem oraz oferują swoje usługi komercyjnie. Pomagają młodszym i starszym. A w dobie pandemii, kiedy czasem o pracę jest trudno, pomagają odnaleźć rozwiązania, które mogą pomóc bezrobotnym, albo osobom, którzy chcą się przekwalifikować.

Metoda Bilansu Kompetencji – do czego służy?

Dlatego aby ułatwić doradcom wsparcie klientów w zakresie identyfikowania kompetencji, Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie przygotował Metodę Bilansu Kompetencji. Została ona opracowana w 2015 roku, a od 2016 r. jest już stosowana w praktyce: w Małopolsce w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

MBK jest jednym ze sposobów prowadzenia bilansu kompetencji, który ma pomóc danej osobie przeanalizować dotychczasowe doświadczenie zawodowe, określić to, co wie i umie oraz zaplanować ścieżkę kariery.

Wejdź na stronę Metody Bilansu Kompetencji

Pomaga rozpoznać i uporządkować wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zdobyte w różnym czasie i miejscu np. w pracy, na kursach, w szkole. Służy także do opisania kompetencji w taki sposób, aby można je pokazać innym, chociażby w formie nowoczesnego CV. Pozwala zgromadzić w portfolio dowody na posiadanie kompetencji oraz nakreśli plany dalszego rozwoju.

Za pomocą MBK można także określić predyspozycje i zainteresowania danej osoby pod kątem założonego celu. Daje to pełny obraz jej potencjału opartego na doświadczeniu oraz możliwych kierunków dalszego uczenia się. W końcu, MBK można zastosować w walidacji efektów uczenia się.

Korzyści z MBK

Metoda Bilansu Kompetencji jest przydatna dla osób znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych – od kogoś, kto potrzebuje szeroko zakrojonej identyfikacji kompetencji, aż po osobę starającą się o uzyskanie konkretnej pracy czy awans.

Na pewno jest znacznym ułatwieniem w procesie rekrutacji. Dlaczego? Bo spisanie kompetencji i przygotowanie portfolio w ramach bilansu pozwala wzbogacić CV o niedostrzegane lub niedoceniane wcześniej kompetencje, wynikające nie tylko z życia zawodowego. Mowa tutaj o wiedzy i umiejętnościach, które nabywamy na przykład podczas działalności hobbystycznej.

Ale idźmy dalej, bo MBK to także nasz osobisty przewodnik na drodze planowania ścieżki kariery. W wyniku bilansu można z jednej strony zobaczyć nowe kierunki rozwoju, z drugiej – przygotować realistyczne plany, oparte na istniejących zasobach.

MBK to również odkrywanie siebie. W końcu rozpoznanie i spisanie kompetencji pozwala na dostrzeżenie mocnych stron oraz działa wzmacniająco na poczucie własnej wartości – spojrzenie na siebie z perspektywy różnych doświadczeń (nie tylko tego, gdzie się uczyło czy pracowało). Ponadto, opinia doradcy zawodowego może doprowadzić do spojrzenia na siebie w nowym świetle i dostrzec własny profesjonalizm.

Przebieg bilansu za pomocą MBK

Praca za pomocą Metody Bilansu Kompetencji przebiega zazwyczaj w czterech etapach: Ustalenie Celu, Zidentyfikowanie Kompetencji, Przygotowanie Portfolio oraz Plan Rozwoju. Oczywiście proces ten można dostosować do potrzeb danej osoby.

Bilans w znacznej części opiera się na pracy własnej klienta. Taka osoba gromadzi, analizuje i porządkuje informacje ze swojego życia. Ta autorefleksja pozwala jej zobaczyć obraz mocnych stron i obszarów, w których może rozwijać kompetencje w kontekście wyznaczonych sobie celów.

MBK – po co to wszystko?

Istotnym aspektem MBK jest to, że po przejściu całego procesu, oprócz uporządkowania wiedzy o samym sobie, klient otrzymuje namacalne efekty, które może wykorzystać przy różnych okazjach, aktualizować oraz rozbudowywać.

Głównymi produktami bilansu są więc lista kompetencji i portfolio – czyli dowody na posiadane kompetencje zebrane i opisane w jednym miejscu, a także dokładnie rozpisany plan rozwoju z określonymi krokami do podjęcia, aby osiągnąć dany cel.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

Pierwszy poradnik dla Instytucji Certyfikujących

W jaki sposób zaprojektować proces walidacji? Jak zostać instytucją certyfikującą? Co należy zawrzeć w raporcie z ewaluacji wewnętrznej? Kto odpowiada za zapewnianie jakości w instytucji walidującej? Na te i wiele innych pytań odpowiada nowa publikacja Instytutu Badań Edukacyjnych.

Czytaj»