O walidacji w teorii i praktyce w gronie ekspertów

16 października w ośrodku CEZAMAT odbyła się, zorganizowana przez IBE, konferencja Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji − od założeń do praktyki. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji certyfikujących oraz organizacji branżowych, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z walidacją.

Frekwencja dopisała, na konferencji pojawiło się około 100 słuchaczy zainteresowanych tematyką. Dyskutowano m.in. o perspektywach rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, roli i znaczeniu kwalifikacji rynkowych w ZSK, a także o tworzeniu opisów kwalifikacji. Przede wszystkim jednak głównym tematem spotkania była walidacja i praktyczne jej zastosowanie.
Podczas konferencji zaprezentowano narzędzia przydatne w planowaniu i przeprowadzaniu walidacji, takie jak:
Moje Portfolio − aplikacja na komputer i telefon, która pomaga w odpowiednim przygotowaniu się do walidacji osobom zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji rynkowej; , Katalog Metod Walidacji − źródło informacji na temat wybranych metod sprawdzania kompetencji stosowanych na różnych etapach walidacji;
Baza Dobrych Praktyk –przykłady organizowania procesu walidacji w różnych krajach oraz zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.
Podczas spotkania przeprowadzono dwie dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy ZSK.
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z konferencji, więcej zdjęć na stronie FB „Kwalifikacje po europejsku”.

POBIERZ PREZENTACJE

Proces opisu kwalifikacji przy wsparciu IBE

Walidacja a tworzenie opisów kwalifikacji

Walidacja – dlaczego warto podjąć wyzwanie

Walidacja i zapewnianie jakości dla procesu certyfikowania

ZSK stan obecny

ZSK – koordynacja i pesrpektywy rozwoju

ZSK a wolontariat

Facebook
Twitter
LinkedIn