Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji oraz wsparcia w zakresie planowania walidacji

Osoby pracujące przy komputerze. Współpraca przy opisywaniu kwalifikacji oraz wsparcie w zakresie planowania walidacji
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK.

O wsparcie może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, tj. taki, który wg przepisów ustawy o ZSK może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

  • szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje, które obejmuje: korzystanie z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowanie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji;
  • bieżące konsultacje merytoryczne związane z metodyką opisywania kwalifikacji rynkowej;
  • doradztwo w zakresie planowania procesu opisywania kwalifikacji rynkowej i zgłaszania jej do ZSK;
  • dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in.: PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, projektowania procesów walidacji;
  • organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych);
  • organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją;
  • zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków);
  • rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków), catering.

Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie:  www.kwalifikacje.gov.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn