Otwarte seminarium informacyjne “Projektowanie walidacji w ZSK”

Seminaria realizowane są w ramach projektu: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.
Osoby przebywające na sali biorące udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tworzenia i funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Seminaria skierowane są do podmiotów zorientowanych w założeniach ZSK, które chcą pogłębić wiedzę na temat walidacji efektów uczenia się. Mogą to być podmioty zainteresowane nadawaniem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, prowadzeniem walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wewnętrznym zapewnianiem jakości nadawania kwalifikacji. Zapraszamy więc przedstawicieli kadry menedżerskiej, nauczycieli, trenerów, asesorów, egzaminatorów, doradców zawodowych lub edukacyjno-zawodowych.

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę by zaprojektować proces walidacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
  •  jak dobierać metody walidacji do efektów uczenia się aby zapewnić najwyższą wiarygodność wyników ich weryfikacji
  •  jakie elementy powinien zawierać scenariusz walidacji
  •  jak tworzyć schemat walidacji w oparciu o scenariusz walidacji
  •  jakie elementy składają się na wewnętrzny system zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
  •  jak wyglądają zagraniczne systemy kwalifikacji w praktyce

Seminaria prowadzą doświadczeni trenerzy – eksperci ds. uczenia się, zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych.” Poniżej do pobrania znajduję się program spotkania oraz informacja na temat obowiązujących zasad zwrotów kosztów przejazdu wraz z wnioskami.

Najbliższe seminaria

DO POBRANIA:

Data Miejsce
Rejestracja
16.04.2018 Katowice Rejestracja
24.04.2018 Kielce Rejestracja

Ramowy program seminarium

 

Informacje organizacyjne:

  • seminarium jest bezpłatne,
  • podczas seminarium uczestnikom zapewniamy pakiet materiałów informacyjnych, wyżywienie, a dla osób z poza miasta w którym odbywa się seminarium oferujemy zwrot kosztów podróży.
  • liczba miejsc ograniczona,

DO POBRANIA:

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Pani Monika Nawrocka +48 22 24 17 127 | , e-mail: m.nawrocka@ibe.edu.pl

Podobne wpisy:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content