Nowy numer Kwartalnika ZSK już do pobrania!

Trzecie wydania Kwartalnika Kwartalnika ZSK poświęcone jest Sektorowym Ramom Kwalifikacji. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami ekspertów.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji stanowią uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i pomagają w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Pełnią również rolę integrującą w odniesieniu do szerokiego spektrum interesariuszy związanych z daną branżą. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi SRK oraz ich wpływowi na istotne w Polsce branże budownictwa, handlu, motoryzacji oraz pracy.

Na uwagę zasługują również teksty przybliżające funkcjonowanie SRK za granicą, tworzenia Sektorowych rad ds. kompetencji oraz relacja ekspertów IBE z walidacji kwalifikacji „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

W Kwartalniku nie mogło również zabraknąć informacji na temat nowych kwalifikacji włączonych do ZSK.

POBIERZ KWARTALNIK ZSK

Facebook
Twitter
LinkedIn