Radom w międzynarodowym programie edukacyjnym P-TECH

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu dołączył do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM.

Porozumienie dotyczące współpracy w ramach programu P-TECH podpisali partnerzy programu: Gmina Miasta Radom, Instytut Badań Edukacyjnych oraz lokalne firmy Artex IT, Humansoft, IMD Pawelec Marcin, Masterdev, MRSolutions i Radwag Wagi Elektroniczne. W ramach programu, radomscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego.

W ramach P-TECH uczniowie będą, między innymi, śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach zawodowych. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Uczniowie uczestniczący w programie P-TECH, po zdaniu matury otrzymają świadectwo dojrzałości, które jest na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych dla kwalifikacji Technik Programista, uzyskają certyfikat potwierdzający posiadanie tej kwalifikacji, która jest na poziomie 5 PRK.

Bardzo się cieszę, że Zespół Szkół Elektronicznych, który już w rankingach zajmuje miejsca w czołówce szkół średnich, teraz będzie uczestniczył w międzynarodowym programie rozwoju edukacyjno-zawodowego. To przede wszystkim ogromna szansa dla radomskiej młodzieży, która będzie miała szansę na zdobywanie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Jako miasto już kilka lat temu mocno postawiliśmy na rozwój szkolnictwa zawodowego i współpracę szkół z radomskimi firmami. System kształcenia dualnego w Radomiu daje znakomite rezultaty. Nasi absolwenci są zaznajomieni ze specyfiką poszczególnych stanowisk i przygotowani do podjęcia pracy. Jestem przekonany, że podobnie będzie w przypadku programu, do którego przystępuje Zespół Szkół Elektronicznych. Gwarancją powodzenia projektu jest udział wielu znakomitych partnerów reprezentujących prężnie rozwijającą się branżę IT. Jednocześnie bardzo się cieszę, że są to przede wszystkim radomskie firmy. Mam nadzieję, że w ten sposób nasza młodzież znajdzie atrakcyjną, dobrze płatną pracę na miejscu i nie będzie musiała jej szukać poza swoim rodzinnym miastem – powiedział prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Połączenie edukacji zawodowej z praktyką

Ideą Dnia Edukacji Narodowej, w którym podpisaliśmy porozumienie w ramach międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, jest podkreślenie wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Zaangażowanie wszystkich partnerów, w tym kadr Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu umożliwia uczniom – przyszłym absolwentom lepszy start w dorosłość. Jesteśmy przekonani, że połączenie edukacji zawodowej z praktyką zapewnia łatwiejsze wejście na rynek pracy oraz szybszą adaptację do zmieniających się warunków w obszarze życia zawodowego. Absolwenci, którzy po ukończeniu szkoły wejdą na rynek pracy z potwierdzonymi kwalifikacjami z zakresu programowania, co umożliwia Zintegrowany System Kwalifikacji, wdrażany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, będą mieli szansę na atrakcyjne zatrudnienie w obszarze pożądanym przez firmy z branży IT – podsumował Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

 

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

Podjęliśmy decyzję o dołączeniu do Programu P-TECH i wzięciu odpowiedzialności za szkolenie przyszłych specjalistów w branży IT, ponieważ dzięki temu mamy bezpośredni wpływ na przygotowanie ich do pracy w naszych firmach. Jedną z zalet udziału w programie jest możliwość zapoznania młodzieży z charakterystyką zawodu i regułami pracy w zespole, a nauka w rzeczywistych warunkach pracy jest dla nich bardzo cennym doświadczeniem. Zdajemy sobie sprawę, że pozyskanie już wykwalifikowanego pracownika z wymaganymi przez rynek pracy kompetencjami jest dzisiaj bardzo trudne, dlatego program, w którym zdecydowaliśmy się uczestniczyć jest szansą na wykształcenie specjalistów z umiejętnościami, które już są albo wkrótce będą przez naszą branżę poszukiwane. Jednocześnie liczymy na to, że uda się nam przekonać młodych ludzi do związania kariery zawodowej z naszymi firmami – podkreślili przedstawiciele firm biorących udział w programie.

Wykorzystanie job shadowing i mentoringu w programie P-TECH

W przystąpieniu do programu P-TECH pokładam wielkie nadzieje na zacieśnienie współpracy z przedstawicielami przemysłu – w tym przypadku z firmami o profilu informatycznym. Głęboko wierzę, że dzięki partnerom branżowym uczniowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje, wynikające bezpośrednio z potrzeb radomskiego rynku pracy zorientowanego na zawód programisty. W ramach projektów uczniowie będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli partnerów branżowych, w dniach otwartych zaprzyjaźnionych firm oraz będą mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej. Istotnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest wykorzystanie job shadowing i mentoringu jako form wymiany doświadczeń na płaszczyźnie uczeń – mentor – przekazał Konrad Witkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte.

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego czasu P-TECH został wdrożony w setkach szkół w kilkudziesięciu krajach. Dziś program skupia setki firm partnerskich i uniwersytetów. W Polsce IBM jest również partnerem wielu z tych inicjatyw.

 Jestem przekonana, że wspólnie z naszymi Partnerami w Radomiu stworzymy środowisko edukacyjne, dające młodym uczniom możliwości zdobycia poszukiwanych na rynku kompetencji technicznych. Cieszymy się widząc tak duże zaangażowanie w uruchomienie programu P-TECH ze strony lokalnego biznesu, władz samorządowych i ośrodków akademickich w Radomiu, miejscu z ogromnym potencjałem talentów – wyjaśniła Jolanta Jaworska, Dyrektor ds Publicznych i Regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

Radomskie Technikum jest siódmą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. Dotychczas do programu dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, dwie szkoły z Katowic: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, oraz Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń