Jak zostać pracownikiem nie do zastąpienia?

Wiedza i doświadczenie w danej branży są bardzo cenne dla pracodawcy, jednak nie wystarczą, aby stać się pracownikiem nie do zastąpienia. Jest jeszcze kilka ważnych czynników, które mają na to wpływ.

Jak stać się dobrym pracownikiem?

Dobry pracownik przede wszystkim przynosi firmie korzyści, nie tylko krótkotrwałe i mierzalne, jak np. wzrost sprzedaży, ale też długofalowe i niemierzalne, jak wpływanie na dobrą opinię o firmie czy atmosferę w pracy. Pracownik nie do zastąpienia angażuje się w swoje obowiązki, interesuje się branżą, w której pracuje, i jest zaangażowany. Jeśli lubi swoje miejsce pracy i samą pracę, łatwiej, lepiej i chętniej będzie realizował stawiane przed nim cele. Oczywiście nie powinno to oznaczać pracy po godzinach czy brania na siebie góry obowiązków, bo to w konsekwencji doprowadzi do przemęczenia i wypalenia zawodowego.

Zaangażowanie pracownika w powierzone obowiązki oznacza nie tylko poprawne ich wykonywanie, ale również wykazywanie się inicjatywą, pomysłami, dbanie o rozwój firmy, rozwiązywanie problemów. Zaangażowanie to także dbanie o własny rozwój zawodowy w danej branży. Osoby stale podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie są bardzo cenne dla pracodawcy – odejście takiego pracownika może oznaczać konieczność przeprowadzenia czasochłonnego procesu rekrutacyjnego.

Idealny pracownik w oczach pracodawcy

Według opinii pracodawców i pracowników działów HR trudno jest zastąpić pracownika o rozległej wiedzy z danej dziedziny, doświadczeniu i odpowiednich kwalifikacjach. Problem dotyczy w szczególności menedżerów, kadry kierowniczej oraz specjalistów. Niełatwo jest również zastąpić dobrych fachowców, którzy potrafią doskonale wykonać swoją pracę. Pracodawcom zależy na wykwalifikowanych pracownikach, jednak równie cenny jest inny czynnik: umiejętności społeczne oraz kompetencje miękkie. Powtarzalna praca może być wykonywana za pomocą sztucznej inteligencji, ale nic nie zastąpi czynnika ludzkiego podczas realizacji projektów wymagających kreatywności, podejmowania trafnych decyzji czy nieszablonowego myślenia. Dlatego tak cenne są umiejętności komunikacyjne, otwartość na zmiany, elastyczność czy umiejętność pracy w zespole.

Jak udowodnić pracodawcy, że jest się cennym pracownikiem?

Jeśli zależy nam na pracy, warto starać się o to, żeby w oczach pracodawcy być pracownikiem nie do zastąpienia. Zarówno umiejętności twarde, czyli konkretne zawodowe, jak i miękkie, dotyczące głównie kompetencji społecznych, można nabyć w czasie kursów, szkoleń, studiów lub ucząc się samodzielnie. Każdy może wybrać sposób, jaki mu najbardziej odpowiada. Zawsze jednak warto udowodnić pracodawcy efekty nauki, zwłaszcza samodzielnego kształcenia się. Można to zrobić, zdobywając certyfikat dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. ZSK daje możliwość formalnego potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie wielu kwalifikacji, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały nabyte. Uzyskane kwalifikacje, zwłaszcza potwierdzone wiarygodnym certyfikatem, są cenną informacją dla pracodawcy, który wie, że ma do czynienia z pracownikiem, który będzie naprawdę trudny do zastąpienia.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn