Sygnały wskazujące na konieczność zmiany pracy

Aktywność zawodowa to oczywiście sposób na zdobycie środków do życia, jednak praca powinna również dawać poczucie spełnienia, satysfakcji i być motorem napędowym do osiągania sukcesów. Jeśli praca nie daje Ci żadnej satysfakcji, może pora na zmianę? Jakie są pierwsze sygnały do zmiany pracy?

Wypalenie zawodowe

Jedną z najczęstszych przyczyn myślenia o zmianie pracy lub przebranżowieniu się jest wypalenie zawodowe. Ten stan rzutuje nie tylko na sferę zawodową, ale również życie prywatne. Jesteśmy ciągle zmęczeni, zestresowani, a praca nie przynosi zadowolenia, tak jak kiedyś. Osoby, które doświadczają wypalenia zawodowego, często już w niedzielę zaczynają stresować się na myśl o rozpoczęciu nowego tygodnia pracy. Jest to wyraźny sygnał, że należy coś zmienić.

Brak czasu na życie prywatne

Work-life balance to kompromis pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jest niezwykle istotny, jednak czasami trudny do wypracowania. Jeżeli praca wymaga od nas, byśmy zawsze byli pod telefonem, co powoduje, że zaniedbujemy swoją rodzinę, przyjaciół, nie mamy czasu na odpoczynek ani hobby, czas zastanowić się nad zmianą pracy.

Mobbing i zła atmosfera w miejscu pracy

Na zjawisko mobbingu narażony jest każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy branży. Może się on przejawiać w różny sposób, może być aktywny lub bierny. Czym jest mobbing w pracy? Najprościej mówiąc to zachowania skierowane do pracownika, które polegają na długotrwałym nękaniu, poniżaniu lub zastraszaniu go. Nękanie nie musi przybierać otwartej formy. Czasami jest to bierne zachowanie, np. ignorowanie pracownika czy brak reakcji na pytania. Mobbing powoduje spadek poczucia własnej wartości i przydatności zawodowej. Podejrzenie mobbingu przede wszystkim powinno się zgłosić przełożonemu. Warto wiedzieć, że jeśli z powodu mobbingu doszło do rozstroju zdrowia, pracownik może dochodzić swoich praw w sądzie. Nie wszystkie zachowania pracowników wobec siebie są mobbingiem, jednak czasem zła atmosfera w pracy jest na tyle dokuczliwa, że warto pomyśleć o zmianie pracy.

Zła kondycja firmy

Jeśli w firmie występują problemy finansowe, np. wynagrodzenie nie przychodzi na czas lub w ratach – warto być czujnym. Kłopoty mogą być przejściowe, ale równie dobrze mogą świadczyć o bliskiej upadłości przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji warto odpowiednio wcześniej ustalić plan awaryjny. Można zacząć od oceny swoich możliwości na rynku pracy i szukania innych ofert. Może to być też dobry moment na podnoszenie swoich kwalifikacji, a to szansa na szybkie i bezproblemowe znalezienie kolejnej, może lepszej pracy.

Brak perspektyw na rozwój zawodowy

Kolejnym sygnałem do zmiany może być brak satysfakcjonującej ścieżki kariery w obecnym miejscu pracy. Brak perspektyw zawodowych może być źródłem stresu i frustracji. Czujesz, że stoisz w miejscu, nie wykorzystujesz swojego potencjału, wiedzy ani umiejętności? Praca poniżej własnych kwalifikacji często wywołuje u pracowników zniechęcenie i zmniejszoną motywację do pracy. Zastanów się, czy nie warto tego zmienić.

Brak możliwości awansu

Wysokie kompetencje i duże doświadczenie otwierają drogę do awansu i wyższych zarobków. Nie zawsze w firmie są stanowiska, na które można awansować, czasem jednak tę drogę blokuje tzw. szklany sufit, czyli niewidzialna bariera. Zjawisko szklanego sufitu, którego przyczyny mogą być bardzo różne, utrudnia pracownikom osiągnięcie sukcesu zawodowego, nawet jeżeli nie brakuje im ani wiedzy, ani kompetencji. Wówczas warto pomyśleć o zmianie firmy na taką, dzięki której będziemy czuć się docenieni, co może przełożyć się na większe wynagrodzenie.

Jak przygotować się do zmiany pracy?

Niezależnie od wieku czy doświadczenia, warto podjąć decyzję o zmianie pracy, jeżeli nie widzimy już tam miejsca dla siebie. Jednak zawsze należy pamiętać o ocenie ryzyka i opracowaniu planu A i B. Do zmiany pracy warto przygotować się, analizując własne oczekiwania i możliwości oraz tworząc profesjonalne CV. Wówczas decyzja o zmianie pracy nie będzie aż tak trudna, a co więcej – będziemy bardziej pewni siebie.

Aplikując na nowe stanowisko pracy, warto przedstawić przyszłemu pracodawcy posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu. To nie tylko dyplom uczelni wyższej, ale również wiedza i umiejętności nabyte na drodze samodzielnej nauki. Zintegrowany System Kwalifikacji daje możliwość formalnego potwierdzenia wielu kwalifikacji funkcjonujących obecnie na rynku. Aby uzyskać kwalifikację, należy podejść do egzaminu, zakończonego uzyskaniem certyfikatu, uznawanego w Polsce i na terenie UE. Formalny dokument wydany przez jednostkę certyfikującą stanowi potwierdzenie, że pracownik stale się rozwija i zdobywa nowe kwalifikacje.

Facebook
Twitter
LinkedIn