Jak rozwijać kompetencje społeczne?

Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na uzyskane dyplomy i konkretne umiejętności zawodowe, ale również na kompetencje, dzięki którym pracownik będzie lepiej wykonywał swoje zadania. Czym one są i czy można je rozwijać? 

Co to są kompetencje społeczne?

W ogólnym pojęciu termin kompetencje oznacza zdolność do wykonywania określonych zadań z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i własnego doświadczenia. Kompetencje społeczne oznaczają różnego rodzaju umiejętności przydatne w kontaktach z innymi ludźmi. Ponieważ życie zawodowe zazwyczaj związane jest z kontaktami międzyludzkimi, takie kompetencje są często wręcz niezbędne. Pomagają skutecznie pracować w grupie, rozmawiać z klientami, prowadzić szkolenia, realizować wspólne projekty czy zwyczajnie mieć dobry kontakt ze współpracownikami. 

Kompetencje społeczne – przykłady

Zanim będziemy szukać pracy lub ją zmieniać, warto przyjrzeć się, jakich kompetencji społecznych oczekują pracodawcy na danym stanowisku. Rekruterzy często zwracają uwagę na umiejętność pracy w grupie, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z krytyką, argumentowanie własnych racji czy skuteczność w komunikacji. W cenie są też życzliwość i umiejętność słuchania. W niektórych branżach, zwłaszcza związanych z obsługą klienta, takie umiejętności są wręcz kluczowe. W innych mogą mieć mniejsze znaczenie, rzadko jednak da się całkiem bez nich obyć. Przykładowo: programista musi posiadać konkretne kompetencje twarde, takie jak znajomość danego języka programowania, jednak aby praca była efektywna, powinien dobrze rozumieć oczekiwania odbiorców wobec programu, który tworzy.

Rozwijanie kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne przydają się nie tylko w pracy, ułatwiają także codzienne życie np. nawiązywanie i budowanie relacji z innymi ludźmi, publiczne zabieranie głosu, pomaganie innym, korzystanie ze wsparcia, wywieranie pożądanego wpływu na inne osoby czy radzenie sobie w nowych sytuacjach. Kompetencje społeczne zależą w dużej mierze od naszych wrodzonych predyspozycji, cech charakteru i osobowości. Nie można ich nabyć tak, jak kwalifikację zawodową. Można jednak je  rozwijać i ćwiczyć. Przebywając z ludźmi, od najwcześniejszego dzieciństwa jesteśmy poddawani treningowi kompetencji społecznych, dlatego można powiedzieć, że nieustannie uczymy się czegoś nowego w tej dziedzinie. 

Warto jednak uświadomić sobie, np. czy wolimy pracować raczej sami, czy w grupie, czy stres pomaga nam zmobilizować się do pracy, czy raczej ją uniemożliwia, czy bardziej wywołujemy konflikty, czy potrafimy je łagodzić. Jest to pomocne w określeniu, w jakim stopniu posiadamy dane kompetencje społeczne. Jeśli czujemy, że jakaś kompetencja  przydałaby się nam w życiu lub w pracy, warto pomyśleć np. o zajęciach lub warsztatach z danej dziedziny. Można oczywiście czytać książki tematyczne, korzystać z zasobów internetu, słuchać wykładów – należy jednak pamiętać, że w przypadku kompetencji społecznych najważniejsza jest praktyka i ćwiczenia, a do tego również wyciąganie wniosków, analiza własnych emocji i postaw. 

Formalne potwierdzenie swoich umiejętności

Starając się o dane stanowisko pracy, przede wszystkim przedstawiamy pracodawcy dyplom ukończenia szkoły, certyfikaty kwalifikacji i inne dowody na to, że sprawdzimy się w danej pracy. Co zrobić, żeby zdobyć kwalifikację oraz jakie kwalifikacje możesz potwierdzić wiarygodnym certyfikatem, dowiesz się na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jednak pracodawca na pewno zainteresuje się również tym, jakie posiadasz kompetencje społeczne. Jak zbada ich poziom? Służą do tego specjalne testy, z którymi możesz się zetknąć w czasie procesu rekrutacyjnego, ale doświadczony rekruter może się wiele dowiedzieć już w czasie samej rozmowy. 

Dlatego warto dbać nie tylko o formalne potwierdzenie kwalifikacji i wiarygodne certyfikaty, ale również o rozwijanie ważnych i potrzebnych kompetencji. 

Może zainteresować Cię również: Kompetencje miękkie, twarde – czym są? Poznaj przykłady

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn