Co to jest standard WCAG?

Z założenia internet stanowi przestrzeń, z której użytkownicy mogą korzystać bez żadnych ograniczeń. Wystarczy urządzenie podłączone do sieci, żeby przeglądać i czytać dowolne treści. Jednak osoby z niepełnosprawnościami mogą mogą mieć z tym trudności. Z tego względu powstał standard WCAG, czyli zbiór rekomendacji dotyczący tworzenia stron internetowych w taki sposób, żeby każdy mógł z nich skorzystać. Na czym polega WCAG i jakie są jego wymagania?

Standard  WCAG 2.1 – zasady i wymagania

WCAG to skrót od Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytycznych dotyczących dostępności treści na stronach internetowych. Standardy określają, jak projektować strony www i aplikacje, aby bez ograniczeń mogły z nich korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (np. wzroku, słuchu czy ruchu), a także zaburzeniami w sferze poznawczej i percepcyjnej.  Obecnie obowiązujący WCAG 2.1 opiera się przede wszystkim na 4 zasadach: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. 

Zasady WCAG zostały stworzone z myślą o użytkownikach stron internetowych, którzy np. chcą powiększyć widok stron, żeby móc lepiej widzieć treści; nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury; chcą wiedzieć, co znajduje się na zdjęciu, choć są niewidomi czy zmienić ustawienia przeglądarki, żeby treść była bardziej czytelna. Wdrożenie zasad sprawia, że treści internetowe są dostępne dla szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami, zaspokajając ich potrzeby w dostępie do wiedzy. 

Kto może i kiedy powinien stosować standard WCAG?

Standardy dostępności stron internetowych są ustanawiane przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (W3C), organizację, która określa wytyczne pisania stron internetowych. Zmiany na stronach, zgodnie z tymi standardami, mogą wprowadzać osoby lub zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Nie wystarczy jedynie zainstalować na gotowej stronie rozszerzenia, które pozwoli na zmianę rozmiaru fontów czy kontrastu. Standardy WCAG dotyczą wszystkich elementów strony internetowej i aplikacji, czyli treści, kodu i sposobu działania. 

Byłoby idealnie, gdyby wszystkie strony internetowe były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale na razie wymóg wdrożenia standardów WCAG obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, budżetowe, urzędy miast, gmin i powiatów, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, agencje rządowe, domy kultury, żłobki i przedszkola publiczne, szkoły publiczne, szkoły wyższe, ośrodki pomocy społecznej, sądy i prokuratury, jednostki policji, straży miejskiej, publiczne muzea i galerie sztuk.

Standardy WCAG mogą być wdrożone tylko przez kompetentne osoby, które dobrze poruszają się w zagadnieniach dotyczących tworzenia stron internetowych i redakcję treści. Do tych grup zawodowych zalicza się m.in. webmasterów, redaktorów stron internetowych, pracowników administracji publicznej przygotowujących dostępne treści dla obywateli oraz obsługujących strony internetowe, a także pracowników działów komunikacji firm z różnych branż. Często w ramach swoich zadań przeprowadzają również audyty dostępności cyfrowej.

Jest to  szereg działań pozwalających wskazać wszystkie odstępstwa od przyjętych w standardzie rekomendacji, które mogą niekorzystnie wpływać na dostępność tych treści dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba wykonująca taki audyt powinna doskonale znać standardy oraz umieć przeprowadzać testy sprawdzające, czy badane medium spełnia określone rekomendacje standardu. Wynik przeprowadzonych testów przedstawia w formie dokumentu zawierającego ewentualne wskazówki, które elementy wymagają poprawy.

Jak potwierdzić znajomość standardu WCAG?

Wiedzę i umiejętności dotyczące standardów WCAG można nabyć na szkoleniu, kursie albo samemu, korzystając z dostępnych materiałów. Żeby mieć pewność, co trzeba wiedzieć i umieć w tej dziedzinie, warto zajrzeć na stronę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wyszukać kilka kwalifikacji, które wiążą się ze standardem WCAG, np. „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych”. Kwalifikacje mogą dotyczyć wdrażania standardu lub audytu dostępności cyfrowej, czyli umiejętności wykrycia i wskazania wszelkich odstępstw. Taka osoba musi więc doskonale znać te standardy, umieć przeprowadzić testy diagnostyczne i prowadzić dokumentację. 

Jeśli nabędziemy już – w dowolny sposób – wiedzę i umiejętności dotyczące WCAG, warto potwierdzić swoje kompetencje i zdobyć odpowiedni certyfikat. Jak to zrobić, dowiesz się również na stronie ZSK

Obecnie obserwuje się duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT, również pracowników specjalizujących się w obszarze wspierania osób z indywidualnymi potrzebami. Certyfikat jest wiarygodnym i powszechnie uznawanym dowodem na to, jakie rzeczywiste kompetencje posiada dana osoba. Dokument potwierdzający kwalifikacje oznacza większą szansę na zdobycie pracy, awans lub nowe zlecenia. Jeśli Twoja ścieżka zawodowa wiąże się z  nowymi technologiami, pomyśl o zdobyciu kompetencji w zakresie WCAG.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn