Globalny program edukacyjny P-TECH z nowym partnerem w Rzeszowie

Rzeszów po raz drugi został uczestnikiem programu wprowadzonego przez IBM. Tym razem współpraca obejmie wsparcie w poszukiwanym na rynku zawodzie - Technik Informatyk.

Umowa partnerska została podpisane w Rzeszowie przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz firmę ZETO-Rzeszów. Instytut Badań Edukacyjnych, który wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce, jest z kolei partnerem merytorycznym programu P-TECH.

Firma ZETO-RZESZÓW dołącza jako nowy partner do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku. Ideą programu jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, ale niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Technik Informatyk w P-TECH. Co zyskają uczniowie?

W ramach programu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie po pięciu latach nauki zdobędą maturę oraz możliwość uzyskania poszukiwanego na rynku stopnia zawodowego, technika informatyka, na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dodatkowy program dydaktyczny będzie realizowany przez wykładowców – ekspertów z firmy ZETO-RZESZÓW.

ZETO-RZESZÓW od lat współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadzącymi edukację na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym oraz wyższym. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań i sprzętu, tworząc nowoczesną i przyjazną infrastrukturę cyfrową wykorzystywaną w procesie kształcenia. Zarówno tego w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym oraz hybrydowym. Jesteśmy przekonani, że wykorzystywanie najnowszych zdobyczy technologii informatycznych daje wyjątkową szansę na rozwój uczniom i pewną przyszłość na rynku pracy. Program P-TECH to połączenie wiedzy z praktyką oraz realnymi potrzebami branży informatycznej. Dlatego i my chcemy do niego dołączyć. Wierzymy, że udział w tym projekcie, który startuje w ZST im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, przyniesie same korzyści. Zarówno uczniom zdobywającym kompetencje programistyczne, samej szkole, jak i nam, czyli rzeszowskiemu pracodawcy obecnemu na rynku IT już ponad 55 lat – mówi Janusz Błażej, Prezes Zarządu ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej.

Technik Informatyk – przeczytaj więcej o kwalifikacji i pracy w IT

Partnerzy w Rzeszowie, czyli Asseco Poland oraz ZETO-RZESZÓW, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Łączenie edukacji z biznesem przy wsparciu otoczenia instytucjonalnego jest nie tylko dobrą praktyką, ale staje się wręcz koniecznością – szczególnie w obliczu szybkich zmian technologicznych. Cieszymy się, że Instytut Badań Edukacyjnych, który wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce, jest partnerem merytorycznym programu P-TECH. Dzięki niemu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie poznają środowisko sprzyjające ich rozwojowi. Łączy ono wiedzę z doświadczeniem oraz uwzględnia potrzeby rynku pracy. Praktyki, staże, szkolenia i mentoring to tylko niektóre działania, jakie będą wspierały młodych ludzi z Podkarpacia w budowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej – podkreśla Michał Nowakowski, Lider Projektu z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku.

Rzeszów stolicą innowacji dla nowoczesnych technologii

Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

P-TECH to program jakby stworzony dla naszego miasta – stolicy innowacji, które od lat stanowi centrum nowoczesnych technologii.  Kształcenie rzeszowskich uczniów w oparciu o te technologie, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, zapewni młodym ludziom pewny zawód na przyszłość. Tym bardziej, że uczestniczą w nim tak znaczące i cenione firmy – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

P-TECH został założony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 300 szkołach na świecie. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i setki uniwersytetów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.

W Polsce działa siedem szkół, w których prowadzone są zajęcia w ramach P-TECH. Oprócz Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie do programu dołączyły także szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń