BLOG

Statystyki zarobków per kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe — to główne elementy, które wpływają na zarobki. Nie są jednak jedyne. Wysokość wypłaty zależy również od czynników społeczno-kulturowych czy ekonomicznych w miejscu podjęcia pracy. Różne wynagrodzenie za tą samą pracę można dostać w Warszawie, a inne w Poznaniu. Niezależnie jednak od miejsca, podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności, pomaga w pozyskaniu podwyżki, jak również zwiększa szanse na znalezienie ciekawszej oferty pracy.

Read more »

Przeznaczanie czasu pracy na wymianę wiedzy między pracownikami i wewnętrzne szkolenia

“Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” – tak twierdził Benjamin Franklin. Z pewnością zgodzi się z nim każdy właściciel firmy, jak również menedżer wyższego szczebla. Co jednak gdy wiedzą trzeba się dzielić? Większość pracodawców dobrze rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności personelu, zarówno poprzez szkolenia i kursy zewnętrzne, jak i te organizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Kiedy jednak wymiana wiedzy odbywa się kosztem godzin pracy, częstym staje się pytanie — czy jest to opłacalne dla firmy? Czy przeznaczenie czasu pracy na wymianę wiedzy między poszczególnymi pracownikami i wewnętrzne szkolenia przynosi firmie korzyści ? Jeśli tak, to jakie?

Read more »

Jak połączyć prace zdalną z życiem prywatnym?

Praca zdalna jeszcze do niedawna była przywilejem dostępnym dla niewielu. Gloryfikowana, uważana za formę “benefitu” z dnia na dzień stała się obowiązkiem dla milionów obywateli Unii Europejskiej — w tym Polski. Skala i szybkość zmian, które nastąpiły przez pandemiczny “lockdown” przerosły możliwości adaptacyjne ogromnej rzeszy pracowników, przyzwyczajonych do regularnych wizyt w biurach. Home office ze Świętego Graala stał się dla wielu kolejnym kręgiem piekła, z którym zmuszeni są radzić sobie lepiej lub gorzej każdego dnia. Powstają więc pytania — jak oddzielić obowiązki zawodowe od rodzinnych, kiedy biuro i dom są tym samym miejscem? Jak połączyć prace zdalna z życiem prywatnym tak, żeby oba te segmenty zyskiwały, a nie cierpiały?

Read more »
Close Menu
X
Skip to content