Zintegrowany System Kwalifikacji w turystyce. Zapraszamy na seminarium!

Zapraszamy na seminarium informacyjnie organizowane przez Instytut badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowane do organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego.
Osoba z walizką na tle odlatującego samolotu pasażerskiego

Celem seminarium, które odbędzie się 23 listopada w Warszawie, jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, rolą Sektorowych Ram Kwalifikacji w turystyce czy opisywaniem kwalifikacji w branży turystycznej.

Spotkanie zakończy się dyskusją panelową dotyczącą korzyści wynikających z wprowadzenia ZSK.

Seminarium jest bezpłatne. Uczestnikom spoza Warszawy organizatorzy zapewniają darmowy nocleg i zwrot kosztów dojazdu.

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ REJESTRACYJNY

ZSK i rola doradców

Zintegrowany System Kwalifikacji

Przygotowanie opisu kwalifikacji

Nowe zadania MSiT wynikające z ustawy o ZSK

Kontakt do doradców regionalnych

 

Facebook
Twitter
LinkedIn