Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego

Zapraszamy na seminarium, które będzie doskonałą okazją do dyskusji o możliwościach, jakie oferuje branży przemysłu chemicznego, wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji. Spotkanie odbędzie się 05.02.2019 r w Krakowie.

W związku z problemami technicznymi seminarium zostało przełożone z 12.12.2018 r na 05.02.2019 r. 

Na seminarium zaprezentowane zostaną różne elementy systemu nakierowane na wsparcie branży – m.in. Sektorowe Ramy Kwalifikacji, formy opisu kwalifikacji rynkowych, sposób włączania kwalifikacji do systemu oraz badania kompetencji sektorowych. Przewidywany jest także panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele sektora dyskutować będą o proponowanych rozwiązaniach.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych i przedstawiciele branż, które już włączyły się we wdrażanie systemu, opowiedzą, w jaki sposób można uzyskać realny wpływ na proces tworzenia rozwiązań służących rozwojowi kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego. Będzie także mowa o uzupełnianiu istniejących luk kompetencyjnych w kontekście rozwoju ZSK.

Seminarium skierowane jest do wszystkich reprezentantów sektora przemysłu chemicznego: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, przedstawicieli administracji centralnej, samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

 

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ REJESTRACYJNY – rejestracja trwa do 28.01.2019 r.

INFORMACJE O ZWROCIE KOSZTÓW PRZEJAZDU

POBIERZ WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW

 

Facebook
Twitter
LinkedIn