Kolejna kwalifikacja spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w ZSK

dwie osoby pracują nad laptopami, oprcaowując treści marketingowe

Osoba posiadająca kwalifikację „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” jest gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych. Przygotowuje treści marketingowe: tekstowe i multimedialne (zdjęcia, grafiki, filmy, poradniki, artykuły) oraz dystrybuuje je z wykorzystaniem kanałów internetowych.

Kwalifikacje potwierdza certyfikat ważny przez 5 lat.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji, można znaleźć w Monitorze Polskim.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn