Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach debaty publicznej o ZSK (22 października 2019 r.)

To kolejne z cyklu 10 spotkań organizowanych w ramach toczącej się obecnie debaty publicznej pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”. Spotkanie będzie doskonałą okazją do refleksji na temat wspierania rozwoju umiejętności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wprowadzone w znowelizowanym prawie oświatowym przepisy umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają nowe możliwości łączenia edukacji i rynku pracy. Dlatego głównym tematem drugiego spotkania dyskusyjnego “Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” będzie pogłębianie integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacnianiu roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego, pierwszych certyfikatów ZSK dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z tego typu szkołami.

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

Następne spotkanie odbędzie się już 22 października w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Ogrodowej 58 w Warszawie. Zachęcamy do zapoznawania się z programem i dokonania rejestracji.

 

PROGRAM – aktualizacja

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizowanym w dn. 22 października br. spotkaniem “Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” zmuszeni jesteśmy zamknąć rekrutację. Jednakże planujemy powtórzyć spotkanie w terminie późniejszym. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w nim bardzo proszę o wpisanie się na listę poprzez podany poniżej link rejestracyjny. Po ustaleniu terminu kolejnego spotkania poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

REJESTRACJA 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn