ZSK w świecie elektroniki. Nowe kwalifikacje już w systemie

Nowoczesna elektronika użytkowa opanowała niemal cały świat. Codziennie korzystamy z laptopów, smartfonów czy tabletów. Niestety, cześć urządzeń w końcu musi trafić do serwisu. A ich naprawa wymaga odpowiednich kwalifikacji.

Podstawą funkcjonowania każdego serwisu naprawy elektroniki użytkowej jest nieustanne podnoszenie umiejętności. Co chwila pojawiają się nowe rozwiązania i należy być z nimi na bieżąco. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji trafiły dwie ważne kwalifikacje włączone przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych” posługuje się nazewnictwem i terminologią związaną z montażem. W czasie montażu posługuje się podstawowymi dokumentami opisującymi zasady montażu. Dobiera i posługuje się sprzętem do wykonania montażu komponentów elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych. Wykonuje montaż różnego typu podzespołów elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych. Ocenia jakość wykonanych operacji.

Kwalifikacja odpowiada 3 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokumentem potwierdzającym jest certyfikat wydawany na 4 lata. Po tym czasie konieczne jest ponowne poddanie się walidacji.

Więcej informacji o kwalifikacji.

Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)

Osoba posiadająca kwalifikację “Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA – Ball Grid Array)” posługuje się dokumentacją techniczną w zakresie montażu i demontażu komponentów typu BGA. Charakteryzuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu i demontażu komponentów typu BGA. Używa specjalistycznego sprzętu do lutowania BGA, kontroluje przyrost temperatury w czasie, ustawiając tzw. profile lutowania, oraz kontroluje proces montażu i dokonuje inspekcji wizualnej wymienionego komponentu.

Certyfikat jest ważny 4 lata od daty wydania. Po tym czasie konieczne jest ponowne poddanie się walidacji. Kwalifikacja odpowiada 3 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Więcej informacji o kwalifikacji.

Niedawno Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się również o inną kwalifikację z branży elektronicznej. Chodzi o „Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych w technologii przewlekanej i powierzchniowej”. Osoba, która posiada taką kwalifikację posługuje się instrukcjami z zakresu lutowania elektryki, elektroniki oraz posługuje się narzędziami, maszynami i urządzeniami w pracach montażowych oraz lutowaniu. Wykonuje również lutowanie różnych typów zespołów i podzespołów elektronicznych.

Więcej informacji o kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn