Nowoczesne kwalifikacje rolnicze włączone do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dołączone zostały kwalifikacje z branży rolniczej. Dotyczą one uprawiania ziemi w gospodarstwie oraz wykorzystaniu aplikacji przy produkcji roślin.

Kwalifikacje zostały włączone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mają pomóc przy pracy w zakresie branży rolnej oraz rozwiązań technologicznych kierowanych do gospodarstw i przedsiębiorstw o profilu roślinnym.

Obie kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiadają 5 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, a ich uzyskanie gwarantowane jest certyfikatem. Obecnie trwają prace nad wybraniem PZZJ oraz Instytucji Certyfikującej.

Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym

Osoba posiadająca kwalifikację “Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym” posługuje się wiedzą z zakresu branży rolnej. Opracowuje plan nawożenia na podstawie warunków w gospodarstwie. Zna zapotrzebowanie poszczególnych gatunków roślin na składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz wykorzystuje analizy zasobności gleby. W procesie planowania wykorzystuje nowoczesne narzędzia teleinformatyczne oraz wyniki badań naukowych dostępnych w literaturze oraz internecie.

Umie stworzyć plan nawozowy uwzględniający zasady dobrych praktyk rolniczych i polityki rolnej oraz przesłanki ekonomiczne. Prowadzi kompletną dokumentację pola, która jest wymagana prawem lub niezbędna do wypłaty dotacji przyznawanych przez odpowiednie instytucje. Zna właściwości nawozów mineralnych oraz zasady działania maszyn służących do ich wysiewu.

Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym

Osoba posiadająca kwalifikację “Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym” potrafi zwiększyć potencjał gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych o profilu produkcji roślinnej dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zna ona dostępne na rynku aplikacje, ich główne funkcje, trendy rynkowe oraz posługuje się wiedzą z zakresu branży rolnej. Potrafi obsługiwać aplikacje wspierające działalność rolniczą o profilu produkcji roślinnej, generować elektroniczną dokumentację zgodną z wymogami m.in. agencji płatniczej czy ewidencji stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem wymogów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Osoba z tą kwalifikacją pełni również rolę doradczą względem kierownictwa gospodarstwa rolnego, poprzez doradzanie najlepszych aplikacji. Osoba dokonuje analizy gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolnego, a następnie, na jej podstawie, opracowuje autorski, indywidualny plan wdrażania aplikacji wspomagających produkcję roślinną oraz nadzoruje jego realizację. W razie potrzeby przeprowadza szkolenia z obsługi aplikacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa 

W ZSK pojawiła się również Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa (SRKR). Publikacja  jest narzędziem służącym do wsparcia rozwoju zawodowego i nabywania umiejętności w sektorze rolnictwa. Można ją pobrać tutaj, jest dostępna w języku polskim oraz angielskim.

 
POBIERZ SRK DLA ROLNICTWA
Facebook
Twitter
LinkedIn