IBE na I Kongresie Nauczycieli Województwa Lubelskiego

I Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego "Współczesna szkoła – szkoła wsparcia i rozwoju" dał okazję do podjęcia refleksji nad kondycją współczesnej szkoły i nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Organizatorem wydarzenia było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W I Kongresie Nauczycieli Województwa Lubelskiego, który odbył się 31 sierpnia, wzięli udział czołowi reprezentanci władz oświatowych oraz przedstawiciele środowisk szkolnych i akademickich województwa lubelskiego. Zaproszeni zostali także przedstawiciele wiodących krajowych ośrodków prowadzących działalność na rzecz edukacji. Dlatego nie zabrakło szerokiej kadry Instytutu Badań Edukacyjnych

IBE na I Kongresie Nauczycieli Województwa Lubelskiego reprezentowali:

  • dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych;
  • Rafał Flaga i Katarzyna Zabratańska, Regionalni Liderzy ds. ZSK i wspierania LLL w regionie lubelskim;
  • oraz Barbara Lebedowicz, trener i coach.

Wystąpienia przedstawicieli Instytutu zainaugurował dr Jakub Koper, który zarysował rolę i zadania IBE w polskim systemie edukacyjnym, podkreślając wagę i znaczenie badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie. Podkreślił również dokonania IBE w zakresie wspierania polityki i praktyki edukacyjnej w kraju, przedstawiając dorobek i osiągniecia Instytutu m.in. w kontekście wspomagania rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

IBE na I Kongresie Nauczycieli Województwa Lubelskiego

Z kolei Rafał Flaga i Barbara Lebedowicz w wystąpieniu zatytułowanym “Działania Instytutu Badań Edukacyjnych na rzecz środowiska oświatowego”, przybliżyli działalność Instytutu, wyszczególniając obszary badawcze, realizowane projekty i badania oraz przedstawiając sieć podmiotów współpracujących. Przedstawili także konkretne działania realizowane w ramach projektów wspierających rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, skierowane do interesariuszy na poziomie regionalnym. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła oferta IBE obejmująca przykłady wybranych działań, inicjatyw i rozwiązań opracowanych w Instytucie, skierowanych do przedstawicieli środowiska szkolnego.

Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli, chcących skorzystać z merytoryczno-metodycznej oferty IBE skierowanej do przedstawicieli oświaty. 

Zobacz nagranie z Kongresu Nauczycieli Województwa Lubelskiego

Po zakończeniu wystąpienia przedstawicieli IBE odbyła się rozmowa panelowa z udziałem m.in. dr Jakuba Kopera. Dotyczyła działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. W trakcie dyskusji jej uczestnicy analizowali skutki, jakie wywołała pandemia w środowisku szkolnym i wskazywali działania mające na celu wsparcie środowiska szkolnego.

Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty.

Kongres odbył się 31 sierpnia 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń