Współorganizowaliśmy seminarium „Zintegrowany System kwalifikacji – nowe możliwości rozwoju zawodowego”

25 marca w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Policach odbyło się pierwsze seminarium skierowane do nowopowstających Branżowych Centrów Umiejętności w Zachodniopomorskiem.  Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Policach oraz Zespołem Szkół w Policach – liderami Branżowego Centrum Umiejętności w branży chemicznej.
uścisk dłoni narysowany na połączonych puzzlach
[ilustracja: Canva]

Podczas seminarium Dariusz Sikorski, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi ZSK 6 / IBE, zaprezentował szeroką panoramę możliwości wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności.

seminarium w Policach - pierwszy slajd prezentacji

Omówione zostały najważniejsze mechanizmy i instytucje tworzące ZSK w kontekście realizowania idei uczenia się przez całe życie. Szczególną uwagę, ze względu na potrzeby BCU, poświęcono tematyce związanej z opisywaniem oraz walidowaniem kwalifikacji sektorowej. Zreferowano także rolę Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego przy identyfikowaniu kwalifikacji w branży chemicznej. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Branżowego Centrum Umiejętności, przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z powiatu oraz przedstawiciele lidera projektu – pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera BCU Przemysł Chemiczny w Policach w wykorzystaniu w działaniach BCU rozwiązań oferowanych przez Zintegrowany System Kwalifikacji, a w szczególności nakierowanych na stworzenie i nabywanie kwalifikacji sektorowych w branży chemicznej.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn