Wspieramy BCU w całym kraju organizując seminaria dotyczące ZSK

ludzie łączący ręce w symbolu jedności i teamworkingu
W dniu 26 marca 2024 r. w Poznaniu odbyło się seminarium pn. “Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności”, w którym uczestniczyli partnerzy skupieniu wokół tworzącego się Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa.
[ilustracja: Canva]

Celem spotkania było przybliżenie założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz określenie możliwości współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację działań w zakresie tworzącego się Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa.

Podczas spotkania eksperci ZSK 6: Jan Kosmowski (główny analityk ds. współpracy ze środowiskami branżowymi) i Martyna Kruszyńska-Ostrowska (główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi) przedstawili podstawowe założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Omówili również narzędzia przydatne w procesie opisu kwalifikacji w tym: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Katalog Metod Walidacji oraz Bazę Dobrych Praktyk.

Zakres wsparcia udzielanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz możliwości współpracy dotyczące opisu kwalifikacji przedstawił Boris Poleganow (główny ekspert ds. rozwoju oferty kwalifikacji spoza edukacji formalnej, ZSK 6).

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów biorących udział w tworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności tj. Urzędu Miasta Poznania (lidera projektu), Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej (partnera branżowego), Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w PoznaniuUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn