Pierwsze wnioski w systemie e-wnioski ZRK

W styczniu 2024 r. uruchomiliśmy nowy system do składania i rozpatrywania wniosków e-wnioski ZRK. To nowy, wygodniejszy - zwłaszcza dla składających - sposób procedowania wniosków kierowanych do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
ikona zabezpieczonego maila wpisana w wyobrażenie płytki drukowanej
[ilustracja: Canva]

System e-wnioski ZRK zapewnia sprawne składanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Korzystają z niego podmioty, które zamierzają włączyć do ZSK nową kwalifikację czy ubiegają się o status instytucji certyfikującej. Pracownikom ministerstw nowy system ułatwia skuteczne rozpatrywanie złożonych wniosków.

Poza realizacją procedury opisanej w ustawie o ZSK narzędzie to usprawnia pracę, pozwala monitorować aktywności oraz umożliwia użytkownikom otrzymanie adekwatnego i szybkiego wsparcia ze strony pracowników Zespołu obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Oto niektóre z pierwszych wniosków, które wpływają do nas za pośrednictwem systemu e-wnioski ZRK:

linia czasu, na której zaznaczono wybrane pierwsze wnioski w systemie e-wnioski ZRK - opisane poniżej ilustracji

1) Dwa pierwsze wnioski o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowych to “Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” oraz “Zarządzanie konfliktami w organizacji”. O nadanie uprawnień do certyfikowania w tych zakresach  wnioskuje Warto szkolić Sp. z o.o. Obydwa wnioski już rozpatrzone pozytywnie przez Ministra Rozwoju i Technologii. (24 i 25 stycznia)

2) Wniosek o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej dotyczący kwalifikacji “Projektowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu AI” przez Midero Spółkę Akcyjną. (5 marca)

Spółka Vobacom Sp. z o.o. zawnioskowała o włączenie dwóch kolejnych kwalifikacji wolnorynkowych: “Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w przekazywaniu treści edukacyjnych” oraz “Wykorzystywanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w marketingu”. (20 marca)

3) Pierwszą kwalifikacją sektorową, o której włączenie zawnioskowano, jest “Monitorowanie oraz sygnalizowanie nieprawidłowości oddziaływania prawa oraz działalności organów państwowych i samorządowych na zaspokajanie potrzeb społecznych”. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Instytut Kontroli Praworządności z siedzibą w Warszawie. (12 marca)

4) Polski Związek Piłki Siatkowej złożył 3 pierwsze wnioski o uznanie kwalifikacji wolnorynkowej za kwalifikację sektorową. Dotyczyły one kwalifikacji: “Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej”, “Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej”, “Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej”. (19 marca)

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn