Już w maju nowe webinary dotyczące szkolnictwa wyższego

osoba przed laptopem, na ekranie napis "webinar"
Zapraszamy na webinary z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji odbędą się w dniach 23 i 27 maja br.

Podczas spotkań przedstawimy wyniki ekspertyz obejmujących następujące obszary tematyczne:

  • rozwiązania, które wypracowano i wdrożono w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji oraz powiązania oferty edukacyjnej tych instytucji i nadawanych przez nie kwalifikacji z rynkiem pracy (23 maja 2024 r.);
  • potrzeby i możliwości wykorzystania metod walidacji do potwierdzania kompetencji społecznych proponowanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz przydatność tych kompetencji w kontekście wymagań stawianych absolwentom przez podmioty rynku pracy (27 maja 2024 r.)

Webinary kierujemy do przedstawicieli ministerstw, szkół wyższych, instytutów naukowych i instytutów badawczych.

Szczegóły spotkań zostaną podane już wkrótce, wraz z linkami do rejestracji.

Kontakt do naszego zespołu wsparcia uczelni wyższych: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl

Zapraszamy do rozmowy na temat rozwiązań, które mogą być przydatne w usprawnieniu funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn