ZSK na seminarium „Doradztwo zawodowe wobec potrzeb i wyzwań rynku pracy”

dwa białe puzzle na stalowo-granatowym tle
15 marca 2024 roku odbyło się seminarium „Doradztwo zawodowe wobec potrzeb i wyzwań rynku pracy” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
[ilustracja: Canva]

Doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy, biur karier łódzkich uczelni wyższych oraz szkół policealnych spotkali się w siedzibie WUP, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach rynku pracy. O roli i narzędziach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w pracy doradcy zawodowego opowiedziała Martyna Kruszyńska-Ostrowska, główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi.

Przedstawicielki Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprezentowały możliwości nabywania i podnoszenia kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. Z kolei, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi poinformowali uczestników o możliwościach poszukiwania zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jest wieloletnim partnerem regionalnym Instytutu Badań Edukacyjnych działającym na rzecz upowszechniania w województwie łódzkim idei uczenia się przez całe życie i rozwiązań ZSK.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn