Kwalifikacje z zakresu prowadzenia zajęć z aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży.

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Toruńskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zapraszają na seminarium branżowe pt. „Rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo”, które odbędzie się 4 stycznia w Toruniu.

Seminarium będzie dotyczyć opisu kwalifikacji rynkowych z zakresu planowania i prowadzenia zajęć z aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych i obserwacji praktycznych, a także najnowsze światowe rekomendacje  dotyczące ćwiczeń w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy.

Pod dyskusję poddanych zostanie 5 projektów kwalifikacji potwierdzających kompetencje zawodowe w zakresie planowania i prowadzenia zajęć ruchowych dla kobiet w okresie okołoporodowym.

Jednym z podpunktów programu seminarium jest debata na temat potrzeby wdrażania oraz promowania aktywności fizycznej kobiet, zarówno przez instruktorów i trenerów ćwiczeń prozdrowotnych, jak i środowisko medyczne.

Wydarzenie kierowane jest do instruktorów i trenerów, lekarzy ginekologów-położników, położnych, fizjoterapeutów oraz wszystkich zainteresowanych pre- i postnatalną aktywnością fizyczną.

Seminarium odbędzie się 4 lutego w Toruniu (HOTEL Filmar, ul. Grudziądzka 39/43).

Udział w seminarium jest bezpłatny!

 

Więcej informacji:

Przemysław Stalkowski, e-mail: tkkf@maraton.pl

POBIERZ PROGRAM

LINK DO REJESTRACJI

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Facebook
Twitter
LinkedIn