Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursach! – AKTUALIZACJA 31.01

AKTUALIZACJA: W związku z licznymi prośbami uczestników, konkurs filmowy "Moje kwalifikacje w obiektywie" zostaje przedłużony do 28 lutego 2019 roku. Dla ułatwienia prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową. Wysyłanie formularza pocztą nie jest już konieczne.

Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w województwach pomorskim, mazowieckim i lubelskim. Prace konkursowe można przesyłać najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

O konkursach

Konkursy organizowane są na terenie trzech województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Warunkiem wzięcia udziału jest przygotowanie krótkiego filmu promującego ZSK w dowolnej formie – np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego czy teledysku. Tematem przewodnim powinno być jedno z haseł:

  • „Moje kwalifikacje na rynku pracy”
  • „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”

Głównym celem konkursów jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji. Konkursy mają też zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy.

Prace konkursowe można przesyłać najpóźniej do 28 lutego 2019 roku. Lista zwycięzców zostanie natomiast ogłoszona w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy wysłać w formie skanu formularza na adres mailowy: a.glowacka@ibe.edu.pl. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursowym.

Nagrody

W każdym z województw wyłonionych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 1800 zł, za drugie – 1200 zł, a za trzecie – 700 zł.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Załączniki

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2_Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3_Karta oceny merytorycznej

Facebook
Twitter
LinkedIn