Kwalifikacje w sporcie. ZSK pomaga w rozwoju kadr kultury fizycznej

Wdrożenie systemu opartego na potwierdzaniu kompetencji może w sposób niebagatelny przyczynić się do rozwoju wysokiej jakości szkolenia sportowego w Polsce. Ważną rolę w tym procesie odgrywa ZSK oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

“W sporcie dobre praktyki i standardy to chleb powszedni. Stosujemy je przy planowaniu szkolenia sportowego, podczas wykonywania ćwiczeń i schematów. Jest to dla nas tak oczywiste, jak rozgrzewka przed każdą aktywnością fizyczną. Jednak gdy mówimy o dobrych praktykach i standardach w obszarze kompetencji osób prowadzących szkolenie sportowe, owa jednomyślność nie wydaje się już tak oczywista” – napisał Maciej Tauber, ekspert IBE i lider projektu ZSK5, w najnowszym wydaniu “Forum Trenera”.

Artykuł “Kwalifikacjach w sporcie, czyli o roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jako narzędzia potwierdzania kompetencji kadr kultury fizycznej w Polsce” można przeczytać na stronie 68 czasopisma “Forum Trenera”.

System kwalifikacji w sporcie

Maciej Tauber zaznaczył, że “sport profesjonalny jest zawsze sukcesem drużynowym i konglomeratem kompetencji całego sztabu, dlatego ciężko jest kontrolować proces, jeżeli nie wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy”. Dodał, że “wzrost popularności różnego rodzaju form aktywności fizycznej w Polsce wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, która może spełniać ważną funkcję na każdym etapie rozwoju kariery sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach klubów sportowych, klas sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz Szkolnych Klubów Sportowych”.

Jako przykład modelowego wprowadzenia kwalifikacji w sporcie wskazał rozwiązania holenderskie. Dlaczego? Bo wspierają proces uczenia się przez całe życie oraz rozwój wolontariatu w sporcie. Proces walidacji (potwierdzania kompetencji) prowadzony przez holenderskie federacje sportowe, oparty w dużej mierze na analizie dowodów, może służyć za inspirację w procesie wspierania polskich związków sportowych, które opisują kwalifikacje zgodne z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Polska nie pozostaje na tym polu z tyłu. Kwalifikacje, które powstają we współpracy z IBE, odnoszą się do stworzonej w 2015 roku  Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie. W prace nad opisem kwalifikacji angażują się znani i cenieni eksperci ze środowiska sportu oraz szkolnictwa wyższego.

Warto odnotować, że w tym momencie, w obszarze sportu, złożono w sumie 72 wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wszystkie działania są przygotowywane ze wsparciem Instytutu Badań Edukacyjnych

Do pobrania: Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie 

Facebook
Twitter
LinkedIn