Kolejne spotkanie w ramach debaty o ZSK przed nami (12 czerwca)

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkanie dyskusyjne na temat kwalifikacji rynkowych i roli Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ich rozwoju. Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji jako polityka publiczna integrująca edukację i rynek pracy” odbędzie się już 12 czerwca w Warszawie.

Kolejne spotkanie w ramach debaty o ZSK przed nami (12 czerwca)

Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie znaczenia kwalifikacji rynkowych w polityce państwa na rzecz uczenia się przez całe życie. Omówione zostaną także kwalifikacje rynkowe z perspektywy zapisów ustawy o ZSK, przy uwzględnieniu doświadczeń z pierwszego okresu wdrażania systemu w Polsce. W drugiej części dyskusja dotyczyć będzie roli Sektorowych Rad ds. Kompetencji w procesie tworzenia i rozwijania zasobów kwalifikacji rynkowych w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Seminarium odbędzie się 12 czerwca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor Plaza – pod adresem al. Jerozolimskie 123 A w Warszawie, sala 3, piętro 15

PROGRAM 

REJESTRACJA  

 

Facebook
Twitter
LinkedIn