Nowe kwalifikacje w ZSK

W dniu 21 maja lista kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powiększyła się aż o siedem nowych! W związku z tym rusza proces wyboru instytucji uprawnionych do ich certyfikowania. Zapraszamy do składania wniosków!

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych do ZSK włączone zostały następujące kwalifikacje rynkowe:

1). Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);

2). Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;

3). Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);

4). Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);

5). Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami

przeciwpożarowymi;

6). Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);

7). Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

 

Obwieszczenie w sprawie włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek dostępne jest pod adresem: http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446.

Facebook
Twitter
LinkedIn