Jak się uczyć przez internet?

Nauka online może być równie efektywna jak przyswajanie wiedzy i nowych umiejętności metodami tradycyjnymi. Możesz korzystać z kursów internetowych, webinarów, tutoriali lub platform edukacyjnych. Sprawdź, jak uczyć się przez internet i dbać o ciągły rozwój.

Dynamiczny rozwój świata technologii cyfrowych wpływa także na zmianę sposobu nauczania i uczenia się. E-learning może być zarówno główną formą nauki, jak i pomocniczą. Dla osób, które chcą z tego skorzystać, jest to świat nieograniczonych możliwości. 

Nowe technologie dostarczają wielu narzędzi umożliwiających i ułatwiających naukę – są to aplikacje, kursy internetowe, webinary czy możliwość komunikowania się online. Warto z nich korzystać, próbować różnych i wybierać te najlepsze dla siebie. Nauka online zaprocentuje – pozwoli rozwijać umiejętności, kształtować charakter i wyrabiać dobre nawyki. Wpisuje się też w ideę lifelong learning, czyli nauki przez całe życie, również po zakończeniu formalnej edukacji. Poniżej wybraliśmy najpopularniejsze sposoby nauki przez internet. 

Materiały edukacyjne i narzędzia online

Internet to kopalnia materiałów edukacyjnych oraz narzędzi online, które ułatwiają efektywną naukę i zdobywanie nowych kompetencji. Trzeba jednak zaznaczyć, że materiały mogą być różnej jakości. 

Warto korzystać głównie ze sprawdzonych i polecanych źródeł. Dobrym wyborem są kursy internetowe i webinary płatne lub organizowane przez renomowane jednostki. Dają one gwarancję, że podawana w tej formie wiedza jest zweryfikowana i uporządkowana, a poszczególne informacje nie są wyrwane z kontekstu. 

Kursy internetowe 

Nowoczesny e-learning gwarantuje ciekawą, szybką i efektywną naukę. Platformy e-learningowe to znakomite urozmaicenie standardowych form edukacji. Jeśli nie chcesz lub nie możesz poświęcić czasu na samodzielne poszukiwania wiedzy online, jej sprawdzenie i usystematyzowanie, taka forma nauki będzie dobrym wyborem. 

Kursy online organizowane są dla osób o różnym poziomie zaawansowania, co ułatwia wybranie dla siebie tego odpowiedniego. To wygodna forma pozyskiwania wiedzy i doskonalenia się bez konieczności wychodzenia z domu. Można uczyć się o wybranej przez siebie porze i zgodnie z własnym tempem. Uczestnik ma zapewniony dostęp do poszczególnych lekcji i testów sprawdzających zdobytą wiedzę, często ma też możliwość zadawania osobie prowadzącej pytań. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe online

Ciekawą opcją są także kwalifikacyjne kursy zawodowe, z których część odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online. Wyjątkiem jest praktyczna nauka, które musi być realizowana w formie bezpośredniej, czyli stacjonarnie. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwolą zdobyć nową kwalifikację lub rozwinąć już nabyte umiejętności. Każdy uczestnik zdaje egzamin, który będzie potwierdzeniem uzyskanych w danym zakresie kwalifikacji. To prosty sposób na zdobycie pożądanej na rynku pracy profesji oraz na zwiększenie szans na pracę w innej, może bardziej rozwojowej, branży. 

Webinary – praktyczna nauka online

Webinar to rodzaj szkolenia, seminarium lub wykładu przeprowadzanego przez internet w czasie rzeczywistym,  przy pomocy nowoczesnych technologii.  

Słuchacze otrzymują dostęp do platformy streamingowej, na której prowadzone jest szkolenie w konkretnym terminie. Zwykle zapewniony jest też stały dostęp do materiałów dydaktycznych. Na monitorze komputera słuchacze widzą prowadzącego oraz przygotowaną przez niego prezentację, animacje, infografiki, wykresy czy inne pomoce dydaktyczne. Po zakończeniu webinaru często odbywa się panel dyskusyjny. Wtedy można komunikować się z prowadzącym i poprosić go o wyjaśnienie danego zagadnienia w razie niejasności.

Studia online – nauka przez internet na uczelni 

Wiele uczelni oprócz studiów stacjonarnych oferuje także studia online, zarówno I, jak i II stopnia. Uczestnicy biorą udział w wykładach, które odbywają się za pośrednictwem platformy online. Przez internet możesz zatem zdobyć tytuł licencjata lub magistra, choć trzeba też wziąć pod uwagę, że czasem trzeba będzie pojawić się osobiście na uczelni, na niektórych zajęciach, zaliczeniach lub egzaminach. W podobny sposób odbywają się studia podyplomowe, przeznaczone dla osób, które już mają wykształcenie wyższe. Zdobytą w takim trybie nauki wiedzę sprawdza się głównie online, jednak w czasie roku akademickiego może odbyć się kilka spotkań stacjonarnych. 

Czego najchętniej uczymy się przez internet? 

Największą popularnością cieszą się kursy internetowe czy webinary z zakresu programowania oraz informatyki, pozycjonowania stron, projektowania graficznego, marketingu, zarządzania, finansów i księgowości oraz technik sprzedaży. Bardzo popularna jest nauka języków obcych przez internet. 

Nauka online języków obcych 

Znajomość języków obcych to szczególny rodzaj wiedzy, bardzo przydatny zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Umiejętność prowadzenia swobodnej komunikacji w języku angielskim czy np. niemieckim to też częsty wymóg podawany w ogłoszeniach rekrutacyjnych. 

Do nauki języków polecane są m.in. aplikacje Duolingo, Lingo, Talks in the City i Memrise oraz platforma z korepetycjami iTalki. Wiele materiałów do nauki języków jest dostępnych na platformie YouTube lub jako podcasty. Warto przejrzeć kilka i wybrać taki, który pasuje nam sposobem przekazywania treści. Internet oferuje wiele bezpłatnych materiałów do nauki języka, ale najlepiej korzystać ze sprawdzonych źródeł. Należą do nich również serwisy radiowe i informacyjne wybranego kraju. 

Potwierdzaj formalnie nabyte kwalifikacje 

Zdobycie nowych umiejętności to nie wszystko. Drugim ważnym krokiem jest ich formalne potwierdzenie. 

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia  wyszukanie ciekawych dla siebie kwalifikacji. Dowiesz się z niego, jakie kwalifikacje są dostępne, co należy wiedzieć i umieć, żeby je zdobyć, w jakich branżach są przydatne oraz jak można formalnie je potwierdzić i  zdobyć certyfikat. Wiarygodny certyfikat może pomóc w czasie rozmowy o pracę, podwyżkę czy awans. Jeśli planujesz zdobyć nowe kwalifikacje lub chcesz potwierdzić już posiadane, skorzystaj z ZSK.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn